Lyssna Teckenspråk Lättläst Other languages
Textstorlek Mindre Större
 
Folkhögskolans urvalsgrupp. Bild på sneakers mot stengolv.

Folkhögskolans urvalsgrupp till högskolan

Om antalet platser på en högskoleutbildning inte räcker till för alla som söker, så måste ett urval göras. De sökande placeras då i olika urvalsgrupper beroende på vilken skolform de kommer ifrån.

De som studerat vid folkhögskola utgör en egen urvalsgrupp - folkhögskolegruppen - och jämförs alltså bara med varandra vid ansökan till högskolan. I denna urvalsgrupp konkurrerar du med ditt studieomdöme från en avslutad utbildning vid folkhögskola.

Behörighetsintyg krävs

Det krävs ett intyg om grundläggande/allmän behörighet från folkhögskolan för att få delta i denna urvalsgrupp. Ett sådant intyg måste utfärdas av folkhögskolan på en särskild blankett som heter "Intyg för behörighet till högskolestudier". Detta intyg skickar du sedan själv in till UHR eller annan antagningsenhet.

Olika urvalsgrupper

Det finns tre betygsurvalsgrupper. Platserna på högskolornas utbildningar fördelas i proportion till hur många som söker i respektive urvalsgrupp. Ju fler sökande det är från folkhögskolan, ju fler platser går till sökande därifrån. Eftersom folkhögskolan är en liten skolform jämfört med andra skolformer, så är antalet sökande till högskolan med folkhögskolebakgrund inte så stort. Platsfördelningen görs i två steg så att den proportionerliga fördelningen mellan studerande från olika skolformer ska bli korrekt.

De fyra betygsurvalsgrupperna

 • Betygsgrupp B I: Gymnasial utbildning (gymnasieskola eller gymnasial vuxenutbildning) med slutbetyg eller examen.
 • Betygsgrupp B I ex: Gymnasieexamen utan kompletteringar. Den som ingår i "B I ex" ingår också i "B I".
 • Betygsgrupp B II: Gymnasial utbildning med kompletteringar.
 • Folkhögskolegruppen: Avslutad folkhögskoleutbildning på Allmän kurs - grundläggande behörighet med studieomdöme.

Komplettera med högskoleprovet

Du kan också göra högskoleprovet. Provet ger inte behörighet för högskolestudier men förbättrar dina chanser att komma in om du är behörig. Till vissa utbildningar kan det vara nödvändigt att göra högskoleprovet. Då används resultatet för att skilja sökande åt som har lika meriter t ex för att särskilja studerande med samma studieomdöme om inte platserna räcker till alla med samma.

Högskoleprovsgruppen

Alla studerande som är behöriga, oavsett från vilken skolform de kommer, har möjlighet att antas till högskolan genom urvalsgruppen för högskoleprovet. Du förbättrar därför dina chanser att bli antagen till högskolan genom att göra högskoleprovet.
Läs mer om högskoleprovet på studera.nu »


Dela

Senast uppdaterad: 2014-08-21

Kommentarer Minimera
 • Hej Sara!
  Man kan bli placerad i flera urvalsgrupper - om man är fullständigt behörig enligt respektive utbildningsforms/urvalsgrupps modell.
  Du kan dessutom göra högskoleprovet så att du också kan prövas i den urvalsgruppen.

  27 januari 2015 Inlagd av Agneta Wallin, folkhögskola.nu

 • Hej jag vill läsa allmän linje på folkhögskolan men jag undrar vad som händer sen när jag ska söka till högskolan. Försvinner mina gymnasiebetyg då så jag bara hamnar i folkhögskolans kvot. Eller kan jag välja att söka från båda kvoterna? /Sara

  24 januari 2015 Inlagd av Sara

 • Hej Sorin!
  Yrkeshögskolan använder sig inte av olika urvalsgrupper vid antagningen, så det finns alltså ingen egen urvalsgrupp för de sökande från folkhögskolan. Varje yrkeshögskoleanordnare avgör självständigt hur deras urval går till. Många använder sig av antagningstester och/eller intervjuer. En del vill ha arbetsprover inskickade. En del meritvärderar specifik yrkeserfarenhet. Andra ger poäng för olika betyg/studieomdömen och räknar om dessa till en gemensam skala. En del tittar bara på betygen i vissa ämnen. Många använder kombinationer av dessa olika former. Du måste därmed själv kontakta den utbildningsanordnare som du är intresserad av för att få mer information; dels om vilka förkunskaper de kräver utöver (den grundläggande) behörigheten, dels hur deras urval går till.

  8 januari 2015 Inlagd av Agneta Wallin, folkhögskola.nu

Fler kommentarer

Skriv en kommentar till "Folkhögskolans urvalsgrupp till högskolan"


Obs! Din kommentar publiceras här och skickas även med e-post till
Folkhögskolornas informationstjänst.
Captcha

Obligatoriska fält *