Lyssna Teckenspråk Lättläst Other languages
Textstorlek Mindre Större
 
Folkhögskolans urvalsgrupp. Bild på sneakers mot stengolv.

Folkhögskolans urvalsgrupp till högskolan

Om antalet platser på en högskoleutbildning inte räcker till för alla som söker, så måste ett urval göras. De sökande placeras då i olika urvalsgrupper beroende på vilken skolform de kommer ifrån.

De som studerat vid folkhögskola utgör en egen urvalsgrupp - folkhögskolegruppen - och jämförs alltså bara med varandra vid ansökan till högskolan. I denna urvalsgrupp konkurrerar du med ditt studieomdöme från en avslutad utbildning vid folkhögskola.

Behörighetsintyg krävs

Det krävs ett intyg om grundläggande/allmän behörighet från folkhögskolan för att få delta i denna urvalsgrupp. Ett sådant intyg måste utfärdas av folkhögskolan på en särskild blankett som heter "Intyg för behörighet till högskolestudier". Detta intyg skickar du sedan själv in till UHR eller annan antagningsenhet.

Olika urvalsgrupper

Det finns tre betygsurvalsgrupper. Platserna på högskolornas utbildningar fördelas i proportion till hur många som söker i respektive urvalsgrupp. Ju fler sökande det är från folkhögskolan, ju fler platser går till sökande därifrån. Eftersom folkhögskolan är en liten skolform jämfört med andra skolformer, så är antalet sökande till högskolan med folkhögskolebakgrund inte så stort. Platsfördelningen görs i två steg så att den proportionerliga fördelningen mellan studerande från olika skolformer ska bli korrekt.

De fyra betygsurvalsgrupperna

 • Betygsgrupp B I: Gymnasial utbildning (gymnasieskola eller gymnasial vuxenutbildning) med slutbetyg eller examen.
 • Betygsgrupp B I ex: Gymnasieexamen utan kompletteringar. Den som ingår i "B I ex" ingår också i "B I".
 • Betygsgrupp B II: Gymnasial utbildning med kompletteringar.
 • Folkhögskolegruppen: Avslutad folkhögskoleutbildning på Allmän kurs - grundläggande behörighet med studieomdöme.

Komplettera med högskoleprovet

Du kan också göra högskoleprovet. Provet ger inte behörighet för högskolestudier men förbättrar dina chanser att komma in om du är behörig. Till vissa utbildningar kan det vara nödvändigt att göra högskoleprovet. Då används resultatet för att skilja sökande åt som har lika meriter t ex för att särskilja studerande med samma studieomdöme om inte platserna räcker till alla med samma.

Högskoleprovsgruppen

Alla studerande som är behöriga, oavsett från vilken skolform de kommer, har möjlighet att antas till högskolan genom urvalsgruppen för högskoleprovet. Du förbättrar därför dina chanser att bli antagen till högskolan genom att göra högskoleprovet.
Läs mer om högskoleprovet på studera.nu »


Dela

Senast uppdaterad: 2014-08-21

Kommentarer Minimera
 • Hej Johanna!

  För att kunna söka i folkhögskolans urvalsgrupp måste man vara behörig enligt folkhögskolans modell! För att söka i gymnasiegruppen måste man vara behörig enligt gymnasieskolans modell, (läs mer om gymnaisegruppen på antagning.se eller studera.nu).

  Folkhögskolans modell: Minst 3 år på heltid på Allmän kurs. Har du cirka 800 godkända poäng från gymn räcker det med 2 år på folkhögskola. Har du cirka 1600 godkända gypoäng räcker det med 1 år. Kortare tid än 1 år på heltid på Allmän kurs räcker inte för att få intyg om grundläggande behörighet med ett studieomdöme. Dessutom måste du uppfylla innehållskravet, dvs ha de 10 gymnasiegemensamma kurserna godkända (antingen från gymn eller från folkhögskolan.)

  Att bara läsa enstaka kursämnen är en modell som bättre fungerar på komvux.

  14 juli 2014 Inlagd av Agneta Wallin, folkhögskola.nu

 • Jag tänkte gå folkhögskola men funderar på 100 eller 50 % och det enda jag behöver är Engelska B (Engelska 6), Vi säger att jag går 100 % och klarar engelskan och andra ämnen förutom kanske 2 stycken. kan man då söka in på folkhögskolans studieomdöme ändå? kan man få ett intyg och söka på gymnsie betygen? eller måste man gå 50 % för att få ett enstaka intyg?

  13 juli 2014 Inlagd av Johanna Gustafsson

 • Hej Nina!

  Folkhögskolans urvalsgrupp får en storlek i proportion till antalet sökande. Jag skulle tro att antalet folkhögskolestuderande som söker just dessa utbildningar inte är så stort jämfört med från andra utbildningar så det finns risk att urvalsgruppen blir väldigt liten. Så jag rekommenderar dig att satsa på urvalsgruppen för högskoleprovet om du väljer att få din behörighet genom folkhögskola - och därmed göra högskoleprovet flera gånger under tiden på folkhögskolan.

  Sverige har tre högskolor som inte formellt lyder under UHR:s hela regelverk: Jönköpings högskola, Chalmers tekniska högskola och Handelshögskolan i Stockholm. De två förstnämnda använder samma behörighetsregler och urvalsgregler som alla andra men Handelshögskolan gör inte det. De ställer bl a krav på högre betyg än godkänt i sina särskilda behörigheter. Så gäller det Handelshögskolan så bör du kontakta dem och höra hur de hanterar ett folkhögskoleintyg.

  5 november 2013 Inlagd av Agneta Wallin, folkhögskola.nu

Fler kommentarer

Skriv en kommentar till "Folkhögskolans urvalsgrupp till högskolan"


Obs! Din kommentar publiceras här och skickas även med e-post till
Folkhögskolornas informationstjänst.
Captcha

Obligatoriska fält *