Lyssna Teckenspråk Lättläst Other languages
Textstorlek Mindre Större
 
Bild på deltagare på folkhögskola

Utländska kursdeltagare på folkhögskola

Svenska folkhögskolor har möjlighet att ta emot kursdeltagare från andra länder. All undervisning är avgiftsfri även för utländska kursdeltagare, men du bör kunna svenska.

(For information in English, click here.)

Basfakta

Undervisningen är avgiftsfri även för dig från ett annat land

Det kostar inget att studera på folkhögskola oavsett vilket land man kommer ifrån, men man måste betala för mat, boende, studiematerial osv - precis som alla andra kursdeltagare. 

Du måste ha baskunskaper i svenska för att studera på folkhögskola

I stort sett all undervisning på folkhögskolan sker på svenska, därför måste du kunna en del svenska redan från början, för att ha möjlighet att följa med i kursen. Många folkhögskolor är intresserade av det kulturutbyte som utländska studerande bidrar till, så tveka därför inte att kontakta den folkhögskola som du vill gå på, även om du känner dig osäker på hur mycket svenska du kan.

Invandrarkurser

Folkhögskolans kurser i svenska kallas ofta för Invandrarkurser, och är främst till för de som invandrat till Sverige. På dessa kurser är antagningskravet nästan alltid att man har deltagit i den svenskundervisning som kommunen anordnar för invandrare (SFI, Svenska För Invandrare) eller har motsvarande kunskaper i svenska.

Migrationsverket har olika krav beroende på varifrån du kommer

Om du är från ett annat land och vill studera på folkhögskola i Sverige, måste du uppfylla de krav som Migrationsverket ställer på dig för att få studera i Sverige. Dessa krav är olika beroende på om du är från ett EU/EES-land eller ett icke EU/EES-land. Om du är osäker på om du är från ett EU/EES-land eller inte, kan du titta i listan nedan. 

EU/EES-länder

Följande länder är EU/EES-länder (inklusive Schweiz, som har ett eget avtal) och omfattas av den fria rörligheten som gäller inom EU. Alla länder som inte finns med på denna lista är alltså "icke-EU/EES-länder".

EU-länder:
Belgien
Bulgarien
Cypern
Danmark
Estland
Finland
Frankrike
Grekland
Irland  
Italien
Lettland
Litauen
Luxemburg

Malta
Nederländerna
Polen
Portugal
Rumänien
Slovakien
Slovenien
Spanien
Storbritannien
Sverige
Tjeckien
Tyskland
Ungern
Österrike

EES-avtal:
Island
Liechtenstein
Norge

och eget avtal:
Schweiz

Isländska elever 
Elever från Island kan söka stipendium genom Föreningen Norden. Ansökningspapper och mer information om detta hittar man på föreningens hemsida. 


Är du från ett EU/EES-land och vill studera på folkhögskola?

Läs mer

Är du från ett icke EU/EES-land och vill studera på folkhögskola?

Läs mer

Dela

Senast uppdaterad: 2015-01-23

Kommentarer Minimera
 • Hej Amir!
  Det är den folkhögskola som du söker till som avgör hur mycket svenska du behöver kunna för att klara kursen och om du behöver göra något test innan. Inne på varjekurssida, här på folkhögskola.nu, så finns en ruta med Kursinformation och där hittar du Antagningsvillkor. Ring gärna och prata med den folkhögskola som du önskar studera på så kan de förklara för dig vad som gäller.

  29 januari 2014 Inlagd av Sandra, folkhögskola.nu

 • Hej!

  Jag läste att det räcker att man bör kunna svenska för att kunna studera i förhögskolan. Ska man bevisa någon sort studiebevis att man kan svenska eller?

  Tack i förhand!

  28 januari 2014 Inlagd av Amir

 • Hej Amelie,

  det finns inte längre några stipendier att söka för att gå på folkhögskola i Danmark. Det ska dock inte vara några som helst problem att söka och studera på folkhöskola i Danmark som svensk. Tänk dock på att den danska folkhögskolan inte riktigt fungerar på samma sätt som den svenska, man kan t ex inte få behörighet till svensk högskola eller universitet på samma sätt som man kan få på svenska folkhögskolor.

  18 april 2013 Inlagd av Ivan

Fler kommentarer

Skriv en kommentar till "Utländska kursdeltagare"


Obs! Din kommentar publiceras här och skickas även med e-post till
Folkhögskolornas informationstjänst.
Captcha

Obligatoriska fält *