Lyssna Teckenspråk Lättläst Other languages
 

Västanviks folkhögskola

Det som skiljer oss från andra folkhögskolor är att vi erbjuder en teckenspråkig miljö. Skolan vänder sig till teckenspråkiga döva/hörselskadade från hela Sverige och andra länder. Skolan har även vissa yrkesutbildningar för döva/hörselskadade och kurser som vänder sig till hörande som anknyter till teckenspråket. Skolan har även en egen förskola. I skolans omgivning finns en underbar natur som inbjuder till olika sysselsättningar beroende på årstid.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Skolbyggnad och matsal är anpassade för synskadade och skolan är tillgänglig för rullstolsburna.

Dela

Senast uppdaterad: 2015-03-12

Västanviks folkhögskolas alla kurser (36)

Kursnamn Kurstyp Folkhögskola Var Start Längd Plats
Allmän kurs Västanviks folkhögskola Dalarnas län 07 jan 2016 1-3 år Denna kurs har lediga platser.
Allmän kurs Västanviks folkhögskola Dalarnas län 17 aug 2015 1-3 år Denna kurs har lediga platser.
Allmän kurs för personer med dövblindhet Västanviks folkhögskola Dalarnas län 07 jan 2016 1-3 år Denna kurs har lediga platser.
Allmän kurs för personer med dövblindhet Västanviks folkhögskola Dalarnas län 17 aug 2015 1-3 år Denna kurs har lediga platser.
Allmän kurs svenska och teckenspråk för invandrare Västanviks folkhögskola Dalarnas län 07 jan 2016 1-2 år Denna kurs har lediga platser.
Allmän kurs svenska och teckenspråk för invandrare Västanviks folkhögskola Dalarnas län 17 aug 2015 1-2 år Denna kurs har lediga platser.
Assistentutbildning Västanviks folkhögskola Dalarnas län 17 aug 2015 1 år Denna kurs har lediga platser.
Teckenspråkslinje för hörselskadade Västanviks folkhögskola Dalarnas län 07 jan 2016 1-2 år Denna kurs har lediga platser.
Teckenspråkslinje för hörselskadade Västanviks folkhögskola Dalarnas län 17 aug 2015 1-2 år Denna kurs har lediga platser.
Teckenspråks- och dövblindtolkutbildning Västanviks folkhögskola Dalarnas län 17 aug 2015 4 år Denna kurs har lediga platser.
Helgkurs i teckenspråk Västanviks folkhögskola Dalarnas län 02 apr 2016 2 dagar Denna kurs har lediga platser.
Helgkurs i teckenspråk Västanviks folkhögskola Dalarnas län 03 okt 2015 2 dagar Denna kurs har lediga platser.
Må bra i din kommunikation Västanviks folkhögskola Dalarnas län 11 maj 2016 5 dagar Denna kurs har lediga platser.
Må bra i din kommunikation Västanviks folkhögskola Dalarnas län 21 okt 2015 5 dagar Denna kurs har lediga platser.
Prova på kurs Västanviks folkhögskola Dalarnas län 16 mar 2016 5 dagar Denna kurs har lediga platser.
Språkvecka för invandrare Västanviks folkhögskola Dalarnas län 19 maj 2016 5 dagar Denna kurs har lediga platser.
Teckenspråk A Västanviks folkhögskola Dalarnas län 25 jan 2016 5 dagar Denna kurs har lediga platser.
Teckenspråk A Västanviks folkhögskola Dalarnas län 14 sep 2015 5 dagar Denna kurs har lediga platser.
Teckenspråk B Västanviks folkhögskola Dalarnas län 12 okt 2015 5 dagar Denna kurs har lediga platser.
Teckenspråk B Västanviks folkhögskola Dalarnas län 15 feb 2016 5 dagar Denna kurs har lediga platser.
Denna kurs har lediga platser.
När: 07 jan 2016 / 1-3 år
Denna kurs har lediga platser.
När: 17 aug 2015 / 1-3 år
Denna kurs har lediga platser.
När: 07 jan 2016 / 1-3 år
Denna kurs har lediga platser.
När: 17 aug 2015 / 1-3 år
Denna kurs har lediga platser.
När: 07 jan 2016 / 1-2 år
Denna kurs har lediga platser.
När: 17 aug 2015 / 1-2 år
Denna kurs har lediga platser.
När: 17 aug 2015 / 1 år
Denna kurs har lediga platser.
När: 07 jan 2016 / 1-2 år
Denna kurs har lediga platser.
När: 17 aug 2015 / 1-2 år
Denna kurs har lediga platser.
När: 17 aug 2015 / 4 år
Denna kurs har lediga platser.
När: 02 apr 2016 / 2 dagar
Denna kurs har lediga platser.
När: 03 okt 2015 / 2 dagar
Denna kurs har lediga platser.
När: 11 maj 2016 / 5 dagar
Denna kurs har lediga platser.
När: 21 okt 2015 / 5 dagar
Denna kurs har lediga platser.
När: 16 mar 2016 / 5 dagar
Denna kurs har lediga platser.
När: 19 maj 2016 / 5 dagar
Denna kurs har lediga platser.
När: 25 jan 2016 / 5 dagar
Denna kurs har lediga platser.
När: 14 sep 2015 / 5 dagar
Denna kurs har lediga platser.
När: 12 okt 2015 / 5 dagar
Denna kurs har lediga platser.
När: 15 feb 2016 / 5 dagar
Västanviks folkhögskola

Västanviks folkhögskola


Winterommesväg 5
793 92 Leksand


Telefon: 0247-641 30
Fax: 0247-101 65
Texttelefon: 0247-641 39
Bildtelefon: 0247-642 48
E-post: vastanvik@sdrf.se
Webbadress: www.vastanviksfhs.se/

Kontakta Västanviks folkhögskola

Kontakta Västanviks folkhögskola
Avbryt

Huvudman

Sveriges Dövas Riksförbund (SDR).
Webbadress: www.sdr.org/

FSR

Skolan är ansluten till Folkhögskolornas studeranderättsliga råd, FSR.
www.folkhogskola.nu/fsr

Internat

130 bäddar

Barnomsorg

Har tillgång till barnomsorg