Lyssna Teckenspråk Lättläst Other languages
 

Lillsveds idrottsfolkhögskola

"Lillsved coachar för livet". Är du intresserad av idrott, hälsa och ledarskap, så är Lillsved något för dig och du kommer att hitta din utbildning här. Våra kurser utgår från ledarskapet, vilket innebär att vi utbildar inom idrotts- och hälsoledarskap. Som studerande på Lillsved har du stora möjligheter att fördjupa och utveckla dig både teoretiskt och praktiskt inom dessa områden. Utbildningarna ger dig de bästa och mest aktuella verktygen för att professionellt kunna coacha människor. Rullstolsanpassad miljö.

Lillsved ligger i mellanskärgården på norra delen av Värmdö, endast 45 minuters avstånd från Stockholm (T-Slussen). Vi har mycket goda förutsättningar för idrott och träning; nybyggd modern idrottshall, gymnastiksal, ett modernt välutrustat gym, spinningsal, gruppträningsrum, tennisbanor och en mindre idrottsplats. Runt skolan finns spår, vikar, skogsdungar och öppna marker som är ypperliga till friluftsaktiviteter och träning. Skolan är tillgänglig för rörelsehindrade.

På Lillsved utbildas du för framtidsyrken inom idrott, hälsa och ledarskap. Du får även utbildning i entreprenörskap så att du kan söka dig ut på arbetsmarknaden.

Nyheter
Nu kan du läsa allmänkurs under ett eller två år och förbereda dig för GIH och/eller yrken med ledarkrav bl a inom idrott, polis, militär och räddningstjänst. Utbildningen ger också grundläggande behörighet för vidare studier på universitet och högskola.

Lillsved, Idrottsfolkhögskolan
är en av idrottsrörelsens tre folkhögskolor. Vår inriktning är idrott hälsa och ledarskap. Du kan på skolan lätt finna kamrater med samma intressen som du själv. En skola som ger dig både kunskap och kompisar.

Arbetssätt
På Lillsved utgår vi från den studerandes behov, förkunskaper och erfarenheter. I vårt arbetssätt betonar vi det praktiska och upplevelsebaserade lärandet. Olika ämnen fordrar varierade arbetssätt, som att arbeta i grupp, individuella arbetsprestationer och föreläsningar. Detta innebär ett solidariskt deltagande från de studerande både planeringsmässigt och vid genomförande av studierna. Vi arbetar ämnesintegrerat för att skapa helhet i utbildningen. Vi lägger stor vikt på personlig utveckling, vilket är en grundförutsättning för att utvecklas som ledare. Vi tror att utveckling gynnas av samtal människor emellan och därför är ditt aktiva deltagande och dina bidrag till erfarenhetsutbytet mycket viktigt!

Du kan bo och äta på Lillsved
Internatet är en viktig del av Lillsveds studiemiljö, tänk att få bo 50 m från gym, idrottshall, gruppträningsrum och vänner. Det ger dig gemenskap med andra studerande och möjlighet att utvecklas även under fritiden. I möten, samtal och diskussioner fördjupas de kunskaper som undervisningen ger. Studier på Lillsved är en unik upplevelse och ger vänner för livet.

Vad kostar det?
Undervisningen är kostnadsfri. Lillsved får liksom andra folkhögskolor bidrag från staten och du behöver därför inte betala något för undervisningen. Men naturligtvis finns det en del andra utgifter när du studerar. Det gäller till exempel personlig utrustning, läromedel, studiebesök, försäkringar samt extra kostnader för specialkurser t ex vinterfjällutbildning. Elevkåren och Lillsveds Idrottsförening har medlemsavgifter. Eleverna väljer styrelser i början av höstterminen. Medlemskap är en förutsättning för att använda skolans lokaler under fritid, när de inte är uthyrda. Det gäller datasal, bollhall, gymnastiksal, gym mm.
Grovt räknat är kostnaderna 8 000 – 11 000 kronor per läsår.

Om du bor på skolan kostar helpension (kost och logi) beroende på rumstandard, cirka 6 200 – 7 400 kr/månad.

Om du inte bor på skolan kostar det, cirka 2 200 kr/månad.

Måltider

Som studerande på heltidskurserna måste du välja ett av följande två alternativ:
1. Som internatboende abonnerar man på måltider måndag - fredag.
I abonnemanget ingår frukost, förmiddagskaffe, lunch och frukt måndag - fredag. Undantaget fredag då middagen inte ingår.
2. Som externatdeltagare abonnerar man på förmiddagskaffe, lunch och frukt måndag - fredag.
Totala måltidspriset varierar beroende på vilken utbildningen man går.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Rullstolsanpassad miljö.

Dela

Senast uppdaterad: 2015-04-24

Lillsveds idrottsfolkhögskolas alla kurser (8)

Denna kurs har lediga platser.
När: 24 aug 2015 / 1-2 år
Denna kurs har lediga platser.
När: 24 aug 2015 / 1 år
Denna kurs har lediga platser.
När: 10 aug 2015 / Kurslängd 2...
Denna kurs har lediga platser.
När: 11 jan 2016 / Kurslängd 2...
Denna kurs har inga lediga platser.
När: 17 aug 2015 / 1 år
Denna kurs har lediga platser.
När: 17 aug 2015 / 1 år
Denna kurs har inga lediga platser.
När: 24 aug 2015 / 1 år
Denna kurs har inga lediga platser.
När: 17 aug 2015 / 1 år
Lillsveds idrottsfolkhögskola

Lillsveds idrottsfolkhögskola


Lillsvedsvägen 100
139 90 Värmdö


Telefon: 08-541 385 30
Fax: 08-541 383 16
E-post: info@lillsved.se
Webbadress: www.lillsved.se/

Kontakta Lillsveds idrottsfolkhögskola

Kontakta Lillsveds idrottsfolkhögskola
Avbryt

Huvudman

Svenska Gymnastikförbundet genom Lillsveds Ekonomiska Förening.
Webbadress: www.lillsved.se/

FSR

Skolan är ansluten till Folkhögskolornas studeranderättsliga råd, FSR.
www.folkhogskola.nu/fsr

Internat

74 bäddar

Husdjur

Husdjur kan tillåtas

Öppet hus

150509 kl 1030-1400

Nyheter från Lillsveds idrottsfolkhögskola