Lyssna Teckenspråk Lättläst Other languages
 

Wiks folkhögskola

Wiks folkhögskola är en skola med estetisk inriktning. Den vackra miljön och bredden på de estetiska kurserna främjar kreativiteten. På Wiks filial, Uppsala folkhögskola, kan du få behörighet till högre studier genom de allmänna kurserna med samhällsvetenskaplig och humanistisk inriktning. Uppsala folkhögskola är belägen i ett av stadens mest expansiva områden, Ulleråker, med närhet till stadens kulturutbud. Miljöarbete genomsyrar Wiks folkhögskolas vardag. Skolan är anpassad för rullstolsburna. Tillgång till hörselslingor.

• Wiks folkhögskolas ettåriga estetiska kurser ger många möjligheter till samarbete. Ett år på Wik innebär mycket kultur, intensivt skapande och många samtal. Musiker, författare, skådespelare, konstnärer och andra kulturarbetare deltar på olika sätt i verksamheten.

Wiks folkhögskolas tolkkutbildning ger förutom grundutbildningen till kontakttolk även preparand- och fördjupningskurser för tolkar. Dessa riktar sig till den som vill förbereda sig för Kammarkollegiets auktorisationsprov eller behöver fördjupa sig inom ett visst område.

På uppdrag av Arbetsförmedlingen ger Wiks folkhögskola även en arbetsmarknadsutbildning motsvarande grundutbildningen till kontakttolk.

• På Wiks folkhögskolas filial, Uppsala folkhögskola studerar man gymnasiegemensamma ämnen. Studietiden kan variera mellan 1-4 år och erbjuder möjlighet till grundläggande behörighet och särskilda behörigheter.

På uppdrag av Arbetsförmedlingen ges också en studiemotiverande folkhögskolekurs (sk SMF-kurs) på Uppsala folkhögskola. Kursen som varar i 13 veckor ger möjlighet att söka till skolans allmänna kurs som i sin tur kan leda till behörighet för högskolestudier. SMF-kursen riktar sig till den som är arbetssökande och inte har avslutade grundskole- eller gymnasiestudier och är upp till 25 år eller är 25 år och inskriven i jobb- och utvecklingsgarantin. Höstens kurs startar den 21 september 2015. Ansökan görs via Arbetsförmedlingen.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Skolan är anpassad för rullstolsburna. Tillgång till hörselslingor. Kortkurverksamheten med boende är även anpassad för synskadade och hörselskadade.

Dela

Senast uppdaterad: 2015-07-02

Wiks folkhögskolas alla kurser (10)

Denna kurs har lediga platser.
När: 24 aug 2015 / 1 år
Denna kurs har lediga platser.
När: 24 aug 2015 / 1 år
Denna kurs har lediga platser.
När: 24 aug 2015 / 1 år
Denna kurs har lediga platser.
När: 01 sep 2015 / 1 termin
Denna kurs har lediga platser.
När: 01 sep 2015 / 1 termin
Denna kurs har inga lediga platser.
När: 24 aug 2015 / 1 år
Denna kurs har inga lediga platser.
När: 24 aug 2015 / 1 år
Denna kurs har inga lediga platser.
När: 24 aug 2015 / 1 år
Denna kurs har inga lediga platser.
När: 24 aug 2015 / 1 år
Denna kurs har inga lediga platser.
När: 29 jun 2015 / 10 dagar
Wiks folkhögskola

Wiks folkhögskola


Viks mur 35
755 91 Uppsala


Telefon: 018-611 66 50
Fax: 018-39 90 70
E-post: wiks.folkhogskola@lul.se
Webbadress: www.wik.nu/

Kontakta Wiks folkhögskola

Kontakta Wiks folkhögskola
Avbryt

Huvudman

Landstinget i Uppsala län, Kultur i Länet.
Webbadress: www.lul.se/

FSR

Skolan är ansluten till Folkhögskolornas studeranderättsliga råd, FSR.
www.folkhogskola.nu/fsr

Internat

55 bäddar

Filialer

Wiks folkhögskola, filial Uppsala
Ulleråkersvägen 21
756 43 Uppsala
Telefon: 018-611 66 10, 018-611 66 06, 018-611 66 07
Fax: 018-14 56 10
E-post: uppsala.folkhogskola@lul.se
www.uppsalafolkhogskola.nu/

Nyheter från Wiks folkhögskola