Lyssna Teckenspråk Lättläst Other languages
Textstorlek Mindre Större
 
Deltagare på folkhögskola

Folkhögskolornas studeranderättsliga råd (FSR)

För att stärka de studerandes rättigheter på folkhögskolan finns Folkhögskolornas studeranderättsliga råd (FSR). På dessa sidor kan du läsa mer om vad studerande på folkhögskola har för rättigheter och skyldigheter samt hur du kan göra en anmälan till FSR.

För att stärka de studerandes rättigheter inom folkhögskolan har Folkbildningsrådet fått i uppdrag av folkhögskolorna att starta Folkhögskolornas studeranderättsliga råd, FSR. Alla kursdeltagare på folkhögskola kan vända sig till FSR.

Folkbildningsrådet fördelar statsbidrag till folkhögskolorna

Folkhögskolan är en fri skolform som styrs av breda målsättningar och har få gemensamma regler. De statliga pengar som folkhögskolorna får för att driva sin verksamhet fördelas av Folkbildningsrådet. Det finns regler kopplade till de statliga bidragen till folkhögskolorna.
(Läs mer i Förordningen om statsbidrag till folkbildningen)

Det är inte Folkbildningsrådets uppgift att granska och kontrollera skolorna. Skollagen gäller inte för folkhögskolor och det finns inga statliga läroplaner. För dig som studerande på folkhögskola betyder det att det är skolans egen styrelse som har rätt att fatta de flesta beslut som påverkar din situation och dina rättigheter på skolan.

Handläggare för FSR

Linda Rosén
Linda Rosén
Tel: 08-412 48 10
Epost: fsr@folkbildning.net

Det studeranderättsliga rådets ledamöter

Ordförande: Teresa Edelman (jurist)
Ordförandes ersättare: Anna Medin (jurist)

Ordinarie ledamöter: 
Nils-Erik Eriksson (f.d. rektor Bäckedals folkhögskola)
Susanne Grundström (ordf. Hällefors folkhögskola)
Agnes Fockström Haubitz (f.d. studerande Eskilstuna folkhögskola)
Maria Staake (studerande Kristinehamns folkhögskola)

Ersättare:
Anders A. Aronsson (ordf. Tollare folkhögskola)
Lars Gejpel (rektor Wiks folkhögskola)
Beata Sjöstedt (studerande Brunnsviks folkhögskola)
Jim Sörberg (f.d. studerande Hästsportens folkhögskola)


Dela

Senast uppdaterad: 2014-08-06

Kommentarer Minimera

Skriv en kommentar till "Studerandes rättigheter (FSR)"


Obs! Din kommentar publiceras här och skickas även med e-post till
Folkhögskolornas informationstjänst.
Captcha

Obligatoriska fält *