Yrkeskurser för långtidsarbetslösa - Folkhögskola.nu
Lyssna Teckenspråk Lättläst Other languages
 

Yrkeskurser för långtidsarbetslösa

13 apr 2016 | Folkhögskolornas informationstjänst (FIN)

Folkhögskolorna har tillsammans med Arbetsförmedlingen ett nytt uppdrag med målet att erbjuda deltagare i Arbetsförmedlingens jobb- och utvecklingsgaranti (JOB) en yrkeskurs på folkhögskola. 

Uppdraget innebär att långtidsarbetslösa får en möjlighet att närma sig arbetsmarknaden inom ett bristyrkesområde. Yrkeskursen ska möta ett nationellt, regionalt eller lokalt behov på arbetsmarknaden för att av arbetsförmedlingen godkännas som insats.

Målgruppen för satsningen är deltagare inom jobb- och utvecklingsgarantin, vilka huvudsakligen är långtidsarbetslösa mellan 25 och 64 år. Folkhögskolan och Arbetsförmedlingen samarbetar vid rekryteringen av deltagare, men Arbetsförmedlingen beslutar om vem som ska anvisas. Målsättningen är att 1000 personer ska ta del av dessa kurser årligen.

Kurserna ska vara avgiftsfria och normalt bedrivas sammanhängande på heltid under maximalt två år. I detta ingår lektioner, studiebesök, egen studietid samt arbetsplatsförlagt lärande. Deltagare kan få aktivitetsstöd.

Mer information

Folkbildningsrådet fördelar platser till yrkeskurs på folkhögskola »
Arbetsförmedlingens jobb- och utvecklingsgaranti »


Dela

Nyheter