Bli teckenspråkstolk- och dövblindtolk - Folkhögskola.nu
Lyssna Teckenspråk Lättläst Other languages
 

Bli teckenspråkstolk- och dövblindtolk

14 jun 2017 | Fellingsbro folkhögskola, filial Örebro

Studerande på teckenspråks- och dövblidtolkutbildningen på Fellingsbro folkhögskola i Örebro
Sara går sista året på teckenspråks- och dövblindtolkutbildningen. Alla studerande som går ut har fått arbete.

Den 16 juni tar årets studerande på teckenspråks- och dövblindtolkutbildningen på Fellingsbro folkhögskola i Örebro sin examen. Alla har redan ett arbete som väntar. I augusti påbörjar nästa gäng sin utbildning, och det finns fortfarande platser kvar. Sök du också!

Teckenspråks- och dövblindtolkutbildningen är en fyraårig eftergymnasial yrkesutbildning som ger kompetens för att arbeta som teckenspråkstolk och dövblindtolk.

Under termin 1-4 får du grundläggande utbildning i svenskt teckenspråk och du har en mentor som tillsammans med dig tar ansvar för din språkutveckling. På schemat finns dessutom svenska, samhällskunskap, psykologi, dövstudier samt röstträning.

Terminerna 5-8 får du utbildning i tolkning (praktiska övningar, yrkesetik m.m.), svenskt teckenspråk (grammatik och pragmatik), svenska (fackspråk och vetenskapligt skrivande), psykologi, samhällskunskap, engelska (kommunikation och terminologi) och röstträning. En hel del gästföreläsningar kopplade till de ämnen du läser ingår. Dessutom ingår praktik på tolkcentraler/-bolag runt om i landet.

Inträdeskrav

Grundläggande behörighet för högskolestudier (gymnasieskola eller motsvarande). Fullgod hörsel och syn. Deltagande på intervjudag med praktiska och teoretiska tester. Kallelse kommer.

För antagning krävs inga förkunskaper i svenskt teckenspråk. För dig med goda kunskaper i svenska och svenskt teckenspråk finns möjlighet till en förkortad studiegång.

Läs mera på http://www.fellingsbro.fhsk.se/kurser/tolkutbildning


Mats Lindblom

Dela

Nyheter