Mänskliga rättigheter och asylfrågor - öppet för ansökan - Folkhögskola.nu
Lyssna Teckenspråk Lättläst Other languages
 

Mänskliga rättigheter och asylfrågor - öppet för ansökan

9 nov 2017 | Röda Korsets folkhögskola

För tredje terminen i rad anordnar nu Röda Korsets folkhögskola den omtyckta kursen "Asyl och migration i praktiken". För dig som är intresserad av mänskliga rättigheter, asyl- och migrationsfrågor och konflikthantering. Kursen är för dig som arbetar med frågorna, engagerar dig ideellt eller är nyfiken på frågorna i sin helhet.

 Kanske har du följt debatten i media, träffat någon som har flytt, möter asylsökande i ditt yrke eller som volontär. Har du egen erfarenhet av migration?  

Den här kursen ger dig direktkontakt med organisationer, myndigheter, volontärer och  yrkesverksamma inom ämnet. 

Kursen tar upp migrationsprocessens tre delar, orsaker till flykt, asylprocessen och etablering i det nya landet. Du kommer att skaffa dig kunskaper för att bli tryggare och bättre rustad i mötet med nyanlända. Skolan är en plats där människor med erfarenheter från olika delar av världen möts, vilket vi använder oss av i utbildningen.

Kursen ges på heltid på Röda Korsets folkhögskola i Skärholmen.

Läs mer om kursen på Röda Korsets folkhögskolas hemsida

Kursansvarig: Anna Olsson

anna.olsson@redcross.se

 


Desiré Dannberg, Röda Korsets folkhögskola, Tel: 08-680 18 83 desire.dannberg@redcross.se

Dela

Nyheter