”Vågar jag det här, vågar jag andra saker också” - Folkhögskola.nu
Lyssna Teckenspråk Lättläst Other languages
 
Bild på Martin Sällström

”Vågar jag det här, vågar jag andra saker också”

Martin Sällström, 32, läser till dramapedagog. Han drivs av att se människor utvecklas och drömmer om att i framtiden skapa ett kulturcenter där olika kreativa uttrycksmedel möts.

Vad lockar dig i yrket dramapedagog?
– Att få se människor utvecklas och växa. En dramapedagog arbetar med att stärka grupper och individers självkänsla. Det är intressant att se hur en person får självförtroende och tar sig över hinder. En del personer har ju till exempel en rädsla för att stå inför folk och prata. Det är jättehäftigt när en sådan person övervinner det och plötsligt törs göra en improvisation inför jättemånga människor.

Upplevelsepedagogik och reflektion
Martin berättar att utbildningen till stor del baseras på en upplevelsepedagogik.
– Man lär sig mycket av att uppleva situationer. Genom dramaövningar kan vi få människor att känna hur olika situationer känns. Det är stor skillnad på att ha en person som föreläser om mobbing eller att delta i en situation där man får uppleva mobbing.

– Vi upplever också mycket i stunden och i de övningar vi gör. Vi reflekterar ofta i smågrupper kring de upplevelser vi haft. I den här typen av utbildning får man ta del av allas erfarenheter, vilket är fantastiskt.  Vi börjar varje morgon med en runda där man får chansen att ta upp något man reflekterat över. Det finns stort utrymme att delge tankar, man lämnar inte bara saker. För mig känns det som en del av utbildningen, att man får öppna sig och att allt är tillåtet att prata om.

Martin tycker att han lär sig saker varje dag och kommer underfund med sig själv.
– En viktig sak i utbildningen är att våga ta en första tanke och möjliggöra den fysiskt, och att träna sig på det. Ofta håller man tillbaka tankar och tror att man inte kan genomföra det. Vi får lära oss att allt är möjligt.

Kunskap om gruppdynamik ger trygghet
I dramapedagoggruppen är den yngsta 20 år och den äldsta 40.
– Alla har väldigt olika erfarenheter och bakgrund till hur de kom hit och varför de är här. Jag upplever att vi är en trygg grupp som mår bra med varandra. Vi är väldigt medvetna om gruppdynamik, det var bland det första vi lärde oss. Det leder till att ingen intar fasta roller och att man kan variera sig i gruppen.

Framtidsdröm att starta kulturcenter
För att lära sig om yrket är deltagarna ute och observerar dramapedagoger i deras arbete. De arbetar också praktiskt med egna grupper. En gång i veckan åker några av deltagarna till ett bibliotek och har dramaövningar med förskolebarn.

Martin berättar att deltagarna har diskuterat sina framtidsdrömmar.
– Min dröm är att, efter ett par år som dramapedagog, starta ett kulturcenter i någon mindre stad. Där vill jag samla alla estetiska uttrycksmedel, som dans, konst, teater och bild och starta en kulturskola som är öppen för alla åldrar och samhällsklasser.

– Att söka den här utbildningen var en milstolpe och har jag vågat det borde jag våga mer. Är det något den här utbildningen kan ge en, så är det mod.

Dela