Vuxenutbildning på folkhögskola - Folkhögskola.nu
Lyssna Teckenspråk Lättläst Other languages
 
Folkhögskola - annorlunda vuxenutbildningar. Bild på kvinna och man som samtalar i ett klassrum.

Folkhögskola - annorlunda vuxenutbildningar

Folkhögskolan är en utbildningsform för vuxenutbildning inom folkbildningen. Vi utgår från dina egna behov, kunskaper och erfarenheter och du kan själv vara med och påverka din utbildning. 

Det finns 154 folkhögskolor i Sverige. 112 av dessa är knutna till olika folkrörelser, ideella organisationer, stiftelser eller föreningar. 42 folkhögskolor drivs av landsting och regioner.

Vuxenutbildningar i första hand

Folkhögskolan vänder sig i första hand till vuxna studerande, från 18 år och uppåt. Läs mer om åldersgränser för olika kurstyper här »

Folkhögskolans kännetecken

Varje folkhögskola bestämmer själv över sitt kursutbud och sin profil och är inte bunden till centrala läroplaner. Något som utmärker folkhögskolan är samtalet och den studerandes aktiva deltagande i gruppen. Folkhögskolan strävar efter att ha mindre och sammanhållna studiegrupper. Ofta studerar man ämnesövergripande i projektform med både praktiska och teoretiska inslag.

Många folkhögskolor har ett internat där deltagarna kan bo vilket ger en social gemenskap som gör folkhögskoletiden till en unik upplevelse. I samtal och diskussioner på fritiden fördjupas de kunskaper som undervisningen ger. Läs mer om internat här »

Folkhögskolorna är självständiga

Varje folkhögskola bestämmer självständigt över vilka kurser man anordnar och vilken profil man har på sin skola. De folkrörelser, ideella organisationer och landsting eller regioner som har huvudmannaskapet för skolan har därför stora möjligheter att sätta sin prägel på verksamheten.

Folkhögskolorna är inte bundna till centralt fastställda läroplaner utan arbetar istället efter egna verksamhetsplaner. Folkhögskolorna finansieras genom statsbidrag och landstingsbidrag.

Regeringen har följande syften med statens bidrag till folkbildningen:

  • Stödja verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin.
  • Bidra till att göra det möjligt för en ökad mångfald människor att påverka sin livssituation och skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen.
  • Bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja utbildnings- och bildningsnivån i samhället.
  • Bidra till att bredda intresset för och delaktigheten i kulturlivet.

Mer om regeringens syften kan du hitta i Förordning om statsbidrag till folkbildningen (2015:2018)

Folkbildningsrådet är en ideell organisation som har statens uppdrag att fördela statsbidrag till folkhögskolorna. www.folkbildningsradet.se


Dela

Senast uppdaterad: 2016-04-18