Kostnader på folkhögskola - Folkhögskola.nu
Lyssna Teckenspråk Lättläst Other languages
 
Kostnader på folkhögskola. Bild på kursdeltagare som skriver.

Kostnader på folkhögskola

Själva undervisningen på folkhögskolan är avgiftsfri, men att gå på folkhögskola kan ändå medföra vissa kostnader.

Kursdeltagaren betalar själv för till exempel:

  • kurslitteratur
  • studiematerial
  • studieresor
  • kopieringsavgifter
  • lunch
  • eventuellt boende på internat och mat på kvällar

Ta reda på kostnaderna

När du söker till en folkhögskola ska du få information om vilka kostnader som finns kopplade till just din kurs, så att du känner till dem innan du börjar på kursen. Om det är några kostnader som du undrar över kan du alltid be skolan att specificera dem för dig.

Kostnad för kost och logi

De som väljer att bo på skolans internatboende betalar även för kost och logi. Kostnaderna för detta varierar mellan olika skolor, beroende bland annat på rumsstandard och antal måltider som serveras, men som riktvärde brukar vi ange cirka 4 500 kronor/månad.

Det är möjligt för folkhögskolor att ha obligatoriska måltider som kan medföra kostnader för deltagarna. Men precis som för alla andra obligatoriska kostnader så måste skolan ge information om dem vid ansökningstillfället.

Studiestöd via CSN

När du studerar på folkhögskola har du möjlighet att söka statligt studiestöd via CSN, eftersom alla folkhögskolekurser är studiestödsberättigade.

Hur mycket, och hur länge du kan få studiestöd, beror bland annat på om du är under eller över 20 år, och vilken nivå din kurs är på.

Om du är under 20 år kan du också söka inackorderingsbidrag om du ska bo på skolan.

Läs mer om studiestöd här »


Dela

Senast uppdaterad: 2016-01-22