Skillnader på folkhögskola och andra skolformer - Folkhögskola.nu
Lyssna Teckenspråk Lättläst Other languages
 
Bild på personer som diskuterar.

Skillnader på folkhögskola och andra skolformer

Folkhögskolan är en unik utbildningsform för vuxna som skiljer sig från komvux/gymnasieskola och högskola/universitet.

Skillnader mot komvux och gymnasieskolan

Behörighetsgivande kurs (Allmän kurs) på folkhögskola är ett alternativ till att studera på komvux. På en Behörighetsgivande kurs bedrivs studier som motsvarar grundskole- och gymnasienivå.

Folkhögskolans Behörighetsgivande kurser ger inga betyg, men skolorna kan utfärda intyg om grundläggande behörighet för högskolestudier, motsvarande den behörighet gymnasieskolan/komvux ger. Läs mer på Grundläggande behörighet till högskola »

Mindre grupper och projektarbete

På folkhögskolan försöker man ha mindre studiegrupper och man går oftast i en klass som studerar tillsammans på heltid, medan man på komvux läser enstaka kurser i grupper med varierande deltagare och som varierar i storlek. På folkhögskolan studerar man också ofta ämnesövergripande i projektform, vilket innebär att man kan bryta det vanliga schemat för ett projekt som ger kunskaper och därmed också behörigheter i till exempel både engelska, samhällskunskap och matematik på samma gång.

Profilkurser (särskilda kurser) är unika för folkhögskolan

Folkhögskolans Profilkurser (Särskilda kurser) har ofta en inriktning som gör kurserna unika för folkhögskolan. Dessa går därför inte att jämföra med komvux. En del av Profilkurserna är eftergymnasiala yrkesutbildningar, till exempel fritidsledare och teckenspråkstolk.

Skillnader mot högskola/universitet

Folkhögskolan ger inte några akademiska högskolepoäng. På vissa av folkhögskolornas kurser studerar man dock på eftergymnasial nivå och då krävs antingen fullgjorda 3 år på gymnasiet eller motsvarande eller grundläggande behörighet för högskolestudier.

Yrkesutbildningar på folkhögskola

En del yrkesutbildningar på folkhögskolan är ur studiemedelshänseende registrerade på eftergymnasial nivå, bland annat fritidsledarutbildningen, teckenspråkstolkutbildning, kantorsutbildning, dramapedagogutbildning, vissa journalistutbildningar med flera. 

Samarbete med universitet/högskola

Några folkhögskolor har även samarbete med olika universitet. För en del folkhögskolor innebär samarbetet att högskolan examinerar vissa delkurser, för andra innebär det att högskolan efteråt tillgodoräknar vissa delar av folkhögskolekursen som högskolepoäng.


Dela

Senast uppdaterad: 2015-05-29