Nätverk inom folkhögskolan - Folkhögskola.nu
Lyssna Teckenspråk Lättläst Other languages
 
Nätverk inom folkhögskolan. Bild på grupp med deltagare som samtalar.

Nätverk inom folkhögskolan

Landets 154 folkhögskolor har mycket gemensamt och man samarbetar över skolgränserna på olika sätt. På denna sida finner du länkar till nätverk inom folkhögskolevärlden.

En del folkhögskolor samarbetar på olika sätt med andra geografiskt närliggande skolor i läns- eller regionssamarbeten. Vissa folkhögskolor har bildat nätverk där man samarbetar kring kursinriktningar eller pedagogik. Här finner du några av dessa:


Dela

Senast uppdaterad: 2017-01-24