Etableringskurs på folkhögskola - Folkhögskola.nu
Lyssna Teckenspråk Lättläst Other languages
 

Etableringskurs på folkhögskola

Etableringskurs på folkhögskola är en utbildning för nyanlända invandrare som innehåller studier i bland annat svenska språket samt orienterande och arbetsförberedande delar. 

Fakta Etableringskurs

- Under 2016 ges kursen på 109 folkhögskolor
- Målet är att 3000 personer ska gå kursen under 2016

Under 2016 kommer totalt cirka 3000 personer som nyss anlänt till Sverige att gå Etableringskurs på folkhögskola.

Kursen finns enbart på folkhögskolor och deltagarna studerar på heltid under sex månader. Under 2016 ges kursen på 109 olika folkhögskolor.

Satsningen är ett uppdrag från regeringen och genomförs i samarbete mellan Arbetsförmedlingen och Folkbildningsrådet.

 

Vem kan gå kursen?

Etableringskurs på folkhögskola är till för personer som är inskrivna på Arbetsförmedlingen och som omfattas av etableringsuppdraget och har en etableringsplan. Speciellt personer som har en kort tidigare utbildning ska få gå kursen.

Vad innehåller kursen?

Etableringskurs på folkhögskola är en särskilt anpassad utbildning och innehåller studier i bland annat svenska språket samt orienterande och arbetsförberedande insatser.

Kursens innehåll och upplägg beror mycket på vilka deltagare som finns i klassen och vad de har för tidigare erfarenheter. Varje kurs blir på så sätt unik och anpassad för deltagarna.

Deltagare som gått kursen ska:

- Få ett kompetensintyg, som kan användas för fortsatta studier på folkhögskola eller inom den kommunala vuxenutbildningen. Intyget ska även kunna användas vid intag till Sfi.

- Genom studie- och yrkesvägledning få en plan för hur en efter kursen på folkhögskola kan göra för att få ett arbete. Folkhögskolan överlämnar planen till den arbetsförmedling som anmält personen till utbildningen.

Hur gör jag?

Etableringskurs på folkhögskola finns till för personer som är nyanlända till Sverige. Personen måste vara inskriven på Arbetsförmedlingen och omfattas av etableringsuppdraget. Kontakta din lokala arbetsförmedling om du är intresserad av att gå kursen.

Mer information

- Folkbildningsrådets folder om etableringskurser (pdf) »
Om etableringskurserna på Folkbildningsrådets webbplats »
Information för nyanlända på Arbetsförmedlingens webbplats »
Om etablering på Arbetsförmedlingens webbplats  »

OBS: Etableringskurser på folkhögskola är inte sökbara på denna webbplats. Kontakta din arbetsförmedling så får du information om vilka skolor som erbjuder kursen och hjälp med själva anvisningen.


Dela

Senast uppdaterad: 2016-04-21