Arbetsmiljölagen - Folkhögskola.nu
Lyssna Teckenspråk Lättläst Other languages
 
Bild på utemiljö vid folkhögskola

Arbetsmiljölagen

Studier på folkhögskola jämställs med arbete i arbetsmiljölagen. Studerande på folkhögskola ska få möjlighet att delta i arbetsmiljöarbetet på skolan.

De studerande ska ha ett eget studerandeskyddsombud som ska få information om aktuella arbetsmiljöfrågor och delta i skyddsronder. Skolan ska se till att studerandeskyddsombudet får utbildning och ledighet som behövs för uppdraget.

Kränkande särbehandling

Oftast kallas mobbning av vuxna för kränkande särbehandling. Till kränkande särbehandling hör mobbning, psykiskt våld, social utstötning och trakasserier (även sexuella trakasserier). Arbetsmiljöverkets föreskrifter ställer krav på att folkhögskolan ska planera och organisera verksamheten så att kränkande särbehandling förebyggs. Skolan ska snabbt ge stöd och hjälp åt den som utsatts för kränkande särbehandling.

Kränkande handlingar och beteenden kan aldrig accepteras vare sig mellan kursdeltagare eller om någon anställd på skolan är inblandad. Detta ska skolledningen se till att alla känner till.

Skolans lokaler och fysiska arbetsmiljö

Arbetslokalerna skall vara lämpliga ur arbetsmiljösynpunkt, och luft-, ljud- och ljusförhållanden ska vara tillfredsställande. I Arbetsmiljöverkets föreskrifter står det att det skall finnas tvätt- och duschutrymmen i tillräcklig omfattning, och finns det idrottslinje eller idrottsprogram på skolan ställs krav på utökat antal duschar. Toalettrum skall vara avskilt och ha låsbar dörr, och handikapptoalett skall vara tillräckligt rymlig. De studerande skall också ha pausutrymmen, som är skilda från undervisningslokalerna och vilrum för tillfällig vila vid huvudvärk eller illamående.

Anmälan till arbetsmiljöverket görs genom skyddsombud, om det inte finns något studerandeskyddsombud får du vända till arbetsplatsens skyddsombud.


Dela

Senast uppdaterad: 2017-01-24