Hur fungerar FSR? - Folkhögskola.nu
Lyssna Teckenspråk Lättläst Other languages
 
Deltagare på folkhögskola

Hur fungerar FSR?

Som studerande kan du ringa till Folkhögskolornas studeranderättsliga råd (FSR) för att få råd om du är missnöjd eller har en konflikt med skolan du studerar på. Även lärare och rektorer kan vända sig till FSR för rådgivning.

Är du missnöjd med din situation eller har kommit i konflikt med skolan? Det första du ska göra är att vända dig till skolans rektor. Om du fortfarande inte är nöjd efter att ha tagit upp frågan med rektor ska du anmäla ditt ärende till skolans styrelse.

Om du fortfarande inte är nöjd när de har tagit ställning i frågan kan du gå vidare till Folkhögskolornas studeranderättsliga råd.

Detta är exempel på vilken sorts frågor du kan anmäla till FSR:

• Information innan den studerande är antagen
• Information vid kursstart
• Deltagarinflytande och studeranderätt
• Avgiftsfri undervisning
• Intyg
• Om en kurs upphör eller ställs in
• Utvärdering
• Försäkringar
• Avstängning, avskiljande eller andra disciplinära åtgärder
• Arkiv- och sekretessregler

Det går inte att överklaga satta studieomdömen till FSR eller till någon annan instans utanför skolan. 

Det är folkhögskolans styrelse som är ansvarig för verksamheten på skolan och bestämmer vilka regler som ska gälla. Därför utgår FSR från folkhögskolans egna regler och villkor när man bedömer ett ärende.

FSR kan aldrig ändra skolans beslut, däremot så ger vi rekommendationer till skolan. Hittills har de flesta skolor som har anmälts följt den rekommendation som FSR har utfärdat.

Vill du veta mer om hur FSR har resonerat i olika ärenden kan du läsa alla yttranden på Folkbildningsrådets webbplats »

De som gör bedömningen och ger rekommendationer till skolor som blivit anmälda är fem personer som bildar det studeranderättsliga rådet. Ordföranden är jurist, två personer representerar skolor (rektor och skolstyrelseordförande) och två personer representerar studerande.

Ledamöter i FSR

Anna Medin, ordförande
Anna Sundborg, ordförandes ersättare
Lars Persson, ordinarie ledamot (SKL)
Susanne Grundström, ordinarie ledamot (RIO)
Agnes Fockström-Haubitz, ordinarie ledamot (SFS)
Uma Thongkaew, ordinarie ledamot (SFS)
Anders A. Aronsson, ersättare (RIO)
Margareta Wistrand, ersättare (SKL)
Isak Tellström, ersättare (SFS)
Gabriella Gecer Danho, ersättare (SFS)

Jim (tidigare ersättare) och Agnes (ordinarie ledamot) har båda erfarenhet från Folkhögskolornas studeranderättsliga råd. Här kan du läsa en intervju med dem om deras arbete.


Dela

Senast uppdaterad: 2016-06-30