Frågor om behörigheter - Folkhögskola.nu
Lyssna Teckenspråk Lättläst Other languages
 

Frågor om behörigheter


 • Hur länge behöver jag gå på folkhögskola för att få behörighet att söka till högskolan?

  Hur många år man behöver studera på folkhögskolans behörighetsgivande kurs - Allmän kurs - för att få grundläggande behörighet enligt folkhögskolans modell beror på dina tidigare studier och arbete.

  Det finns fyra alternativ:
  1) 3 år på folkhögskola
  2) 2 år på folkhögskola om du har 1 års arbetslivserfarenhet efter fullgjord grundskola
  3) 2 år på folkhögskola om du har 1 års gymnasiestudier (ca 800 godkända gymnasiepoäng)
  4) 1 år på folkhögskola om du har 2 års gymnasiestudier (ca 1600 godkända gymnasiepoäng)

  Dessutom måste man ha motsvarande godkänd nivå i tio gymnasiegemensamma kurser för högskolan eller sju gymnasiegemensamma kurser för yrkeshögskolan - dessa kurser kan man studera antingen på folkhögskola, gymnasieskola eller på komvux.

  Var den exakta gränsen går för hur många godkända gymnasiepoäng/kurser man måste ha för att tillgodoräkna sig tidigare gymnasiestudier avgör den aktuella folkhögskolan.

  Läs mer om behörigheter här.

 • Kan man komplettera upp sitt enda IG från gymnasiet på folkhögskolan för att sedan söka in till högskolan?

  Folkhögskolan sätter inga betyg i enstaka kurser. Man kan alltså inte få ett komplett gymnasiebetyg genom att studera på folkhögskola och man kan därmed inte bli grundläggande behörig - enligt gymnasieskolans modell - genom att studera på folkhögskola.

  Om du redan är grundläggande behörig kan du läsa in en enskild kurs för att få särskild behörighet i just detta ämne. Men du får alltså inget betyg i kursen, bara ett behörighetsintyg.

  Det är oftast bara på distans man kan läsa enstaka ämnen, den vanligaste formen på folkhögskola är att man läser ett paket av kurser och teman.

  Är du inte grundläggande behörig och vill bli det - enligt folkhögskolans modell - då måste du studera minst ett helt år på heltid på en behörighetsgivande kurs / allmän kurs. Det är den kortaste tiden. Ett år räcker under förutsättning att du har med dig minst 1600 godkända gymnasiepoäng.

  Läs mer om folkhögskolans behörighetsgivning på dessa sidor »

 • Jag gick aldrig klart gymnasiet och hade många IG. Hur länge måste jag plugga? Kan jag läsa på kvällen eller på distans?

  Du kan komplettera oavslutade gymnasiestudier genom att studera på Allmän kurs/Behörighetsgivande kurs. Folkhögskolan är ett alternativ till komvux. Folkhögskolan är en annan utbildningsform som gör saker på ett lite annorlunda sätt - folkhögskolan sätter inte betyg i enstaka ämneskurser, folkhögskolan har inga gymnasiepoäng eller centrala kursplaner. Men man kan gå på folkhögskola och få samma behörigheter till högskolan eller yrkeshögskolan som man kan få på gymnasiet. Istället för betyg får man ett sammanfattande studieomdöme.

  Läs mer om folkhögskolans behörighetsintygande och studieomdöme.
  Läs mer om Allmän kurs och sök efter Allmänna kurser med olika inriktningar .

  Om du har arbetat i några år kommer det nog att räcka med att du studerar två år på Allmän kurs. Det kan också bero på hur många år du gått på gymnasieskola tidigare eller hur många godkända gymnasiepoäng du har - har du studerat 1 år eller har cirka 800 godkända gymnasiepoäng så studerar du två år på folkhögskola. Har du 2 års studier eller cirka 1600 gymnasiepoäng kan det räcka med 1 år på folkhögskolan. Men det är den folkhögskola som du går på som beslutar om tillgodoräknandet, så kontakta den folkhögskola som intresserar dig och hör hur en studieplanering fram till grundläggande behörighet skulle kunna se ut för just dig. Skicka gärna in dina betyg och arbetsintyg till dem så de har allt underlag för att kunna göra en studieplanering för dig.

  De flesta Allmänna kurser är heltidskurser på dagtid. Några erbjuder Allmän kurs på distans så att du friare kan välja när du studerar. (En del av dessa har några fysiska träffar per termin på skolan, andra kan vara helt på distans.)

 • Jag vill läsa upp mina betyg. Vad kostar det? Jag vill bo på skolan. Kan jag söka studiemedel?

  Har du redan ett godkänt betyg i ett ämne så kan du inte ändra/höja det på folkhögskolan - folkhögskolan sätter nämligen inga betyg i enstaka ämnen! Folkhögskolan kan däremot ge särskilda behörigheter i ämnen som man inte är godkänd i eller inte har läst. Folkhögskolan intygar att du har "kunskaper motsvarande godkänd nivå" i just det ämnet.

  Om du redan har en examen eller slutbetyg från gymnasiet kan du alltså inte påverka ditt medelbetyg genom studier på folkhögskola, men du kan styrka en särskild behörighet i enstaka ämneskurser. Men, om du går på folkhögskola 1 år och läser Allmän kurs kan du uppnå grundläggande behörighet via folkhögskolan och söka genom folkhögskolekvoten vid urvalet till högskolan. Det är en särskild urvalsgrupp, där du söker med det studieomdöme du kan få efter 1 års studier på Allmän kurs.

  Du bör dock vara medveten om att du inte prioriteras vid antagningen till folkhögskolans Allmänna kurs om du redan har ett fullständigt betyg. Vissa skolor tar inte alls in personer som redan har grundläggande behörighet till högskolan.

  Fattas det flera av de särskilda behörigheter som krävs just till det program du vill läsa vidare inom så kan det ändå vara värt att söka. Du har då en bra anledning att läsa Allmän kurs trots att du kanske redan har den grundläggande behörigheten.

  Själva undervisningen kostar ingenting på folkhögskola, däremot så kan du få betala för lunch, material, studieresor m.m. Bor du på skolans internat så betalar du för det. Vad du behöver betala för och hur mycket skiljer sig från skola till skola och kurs till kurs, därför kan jag inte ge dig ett generellt svar utan du får vända dig till den skola som du är intresserad av att gå på.

  Om du går Allmän kurs så kan du söka studiemedel hos CSN från och med höstterminen det året som du fyller 20 år. Innan dess kan du få studiehjälp och inackorderingstillägg om du bor på skolans internat.

  Mer om grundläggande behörighet »
  Allmän kurs »
  Folkhögskolans urvalsgrupp »
  Studiehjälp och studiemedel »

 • Jag behöver läsa kemi, fysik och biologi. Kan jag göra det hos er?

  Ja, men det är bara ett 10-tal folkhögskolor som erbjuder de naturvetenskapliga ämneskurserna i sin Allmänna kurs/behörighetsgivande kurs. En del studerar dessa utspritt på flera år, en del erbjuder koncentrationsläsning motsvarande naturvetenskapligt basår. Du hittar dem alla via denna länk.

   Du kan också kontakta komvux i din hemkommun för att få veta hur en komplettering via dem skulle kunna se ut. Så kan du jämföra vilken utbildningsform som passar dig bäst.

  Folkhögskolans behörighetsintygande

  Studieomdöme

  Folkhögskolans urvalsgrupp

   

   

Ställ din egen fråga i formuläret nedan

Om du undrar över något som du inte kan hitta svar på, så är du välkommen att ställa din egen fråga till oss här.

Vilka svarar?
Det är vi på Folkhögskolornas informationstjänst som svarar på dina frågor, oftast vår studie- och yrkesvägledare.

Hur gör jag?
Skriv in ditt namn och din e-postadress. Titta gärna extra noga, så att din e-postadress är korrekt angiven, annars kan vi inte svara dig! Skriv sedan in din fråga och tryck på skicka. Du får normalt svar inom en vecka.

Om vi tror att din fråga kan vara intressant för fler, så publicerar vi den kanske här på webbplatsen. Men först tar vi bort alla personliga uppgifter, så klart.

Obligatoriska fält *