Frågor om utbildningsformen folkhögskola - Folkhögskola.nu
Lyssna Teckenspråk Lättläst Other languages
 

Frågor om utbildningsformen folkhögskola


 • Vad ska jag tänka på när jag ska välja folkhögskola?

  Studie- och yrkesvägledare Agneta Wallin ger i denna korta film några tips på hur du kan tänka när du ska välja studier på folkhögskola.

 • Vad kostar det att gå på folkhögskola?

  Själva undervisningen på folkhögskolan är avgiftsfri. Däremot får deltagare betala för kurslitteratur, studiematerial, studieresor, lunch m.m. De som väljer att bo på internat betalar även för kost och logi. Kostnaderna varierar mellan olika skolor beroende bl.a. på rumsstandard och antal måltider. Som riktvärde anges ca 4 500 kronor/månad för internatboende.

  Läs mer på avdelningen Kostnader på folkhögskolan.

 • Kan jag söka studiemedel för att gå på folkhögskola?

  Ja, när man studerar på folkhögskola har man möjlighet att söka statligt studiestöd hos Centrala studiestödsnämnden (CSN). Hur mycket och hur länge man får studiestöd beror på flera olika saker.

  Läs mer på avdelningen Studiestödsformer.

  CSN:s snabbguide om studiemedel

 • Får jag betyg på folkhögskolan?

  Nej, folkhögskolan ger inga betyg i enskilda ämnen utan har ett eget bedömningssystem. Den som studerar på behörighetsgivande kurs (allmän kurs) kan få ett studieomdöme som är en sammanfattande bedömning av studieförmågan. Detta grundar sig på en gemensam bedömning som görs av alla dina lärare på skolan.

  Du kan också få ett behörighetsintyg där folkhögskolan intygar att du har uppnått en viss behörighet i ett ämne.

  Läs mer på avdelningen Studieomdöme och behörighetsintyg.

 • Kan folkhögskolan ta emot en elev som bara är sexton år?

  Ja, men bara om hemkommunen betalar utbildningsplatsen på folkhögskolan.

  Folkhögskolorna får nämligen inget statsbidrag för studerande på Allmän kurs förrän det år de fyller 18 år. Kommunen har ansvar att erbjuda utbildning för 16-17-åringar. Enda möjligheten är att en kommun köper en plats på en folkhögskola, d.v.s. ger folkhögskolan ett uppdrag inom ramen för ett Introduktionsprogram på gymnasieskolan. Detta blir då en uppgörelse mellan kommunen och den enskilda folkhögskolan. Vänd dig till den gymnasieskola/rektor som ansvarar för introduktionsprogrammet  i din hemkommun och hör med dem om de är villiga till en sådan lösning. Det är vanligare med 17-åringar på folkhögskola än 16-åringar.

  På folkhögskolans Profilkurser/särskilda kurser finns ingen centralt fastställd minimiålder utan där avgör varje folkhögskola själva. Men det är vanligt att det är 18 år som gräns även på dessa.

  Läs mer under Åldersgräns.

 • Vad är det för skillnad på folkhögskola och komvux?

  Behörighetsgivande kurs - Allmän kurs - på folkhögskola är ett alternativ till att studera på komvux. På allmän kurs bedrivs studier som motsvarar grundskole- eller gymnasienivå och dessa studier kan leda fram till samma behörigheter som på komvux/gymnasieskolan.

  Folkhögskolan har också en mängd profilkurser som är unika för folkhögskolan.

  Läs mer på avdelningen Skillnader mot andra skolformer.

 • Vad är det för skillnad på folkhögskola och universitet/högskola?

  Folkhögskolan ger inte några akademiska högskolepoäng. På vissa av folkhögskolornas yrkesutbildningar studerar man dock på eftergymnasial nivå och då ställs ofta samma förkunskapskrav som för högskolans kurser, dvs grundläggande behörighet för högskolestudier.

  Läs mer på avdelningen Skillnader mot andra skolformer.

Ställ din egen fråga i formuläret nedan

Om du undrar över något som du inte kan hitta svar på, så är du välkommen att ställa din egen fråga till oss här.

Vilka svarar?
Det är vi på Folkhögskolornas informationstjänst som svarar på dina frågor, oftast vår studie- och yrkesvägledare.

Hur gör jag?
Skriv in ditt namn och din e-postadress. Titta gärna extra noga, så att din e-postadress är korrekt angiven, annars kan vi inte svara dig! Skriv sedan in din fråga och tryck på skicka. Du får normalt svar inom en vecka.

Om vi tror att din fråga kan vara intressant för fler, så publicerar vi den kanske här på webbplatsen. Men först tar vi bort alla personliga uppgifter, så klart.

Obligatoriska fält *