Abdulkader Habib, rektor Kista folkhögskola till augusti 2017 och Noa Hermele, rektor Paideia folkhögskola. Foto: Jonatan Agami.

Folkhögskola med judisk profil har muslimsk folkhögskola som fadder

Just nu håller Sveriges första folkhögskola med judisk profil på att ta form. Paideia folkhögskola är inne på sitt andra år med försöksverksamhet och har precis dragit igång ett drygt tiotal kurser i Stockholm. I höst erbjuder de kurser inom språk, liv, historia, kultur och text.

Innan Paideia folkhögskola står helt på egna ben har de Kista folkhögskola, med muslimsk profil, som fadderskola. Kista folkhögskola är en relativt ny folkhögskola och när de startade sin försöksverksamhet 2007 hade de Sjöviks folkhögskola i Dalarna som fadderskola. Sjövik som har en koppling till det kristna samfundet Equmeniakyrkan.

Denna religionsdialogiska stafettpinne har nu alltså hamnat hos Paideia folkhögskola och rektorn Noa Hermele.

- Vi ser det inte som ett religionsdialogiskt projekt i första hand. Det här är ett utbildningsprojekt, säger Noa Hermele.

- I dagsläget är det största utbytet mellan lärare och personal. På sikt hoppas vi även att det blir ett utbyte mellan deltagarna på Paideia och Kista, i form av olika temadagar och på andra sätt.

- Men redan idag påverkar vi varandra i den pedagogiska utvecklingen på skolorna. Det kan märkas på hur vi lyfter olika frågor, till exempel frågor kring matregler, ledigheter och upplägg på religionsundervisningen.

Ömsesidig respekt och ren nyfikenhet

Ett annat exempel på samarbetet mellan skolorna är att Noa Hermele själv har undervisat i religion på fadderskolan Kista folkhögskolas allmänna kurs.

- Det har varit extra roligt för mig personligen och som jag upplever det har det även varit uppskattat bland deltagarna, säger han.

Mariam Osman Sherifay är rektor på Kista folkhögskola och hon vill gärna att samarbetet fortsätter även i framtiden.

- Vårt samarbete bygger på ömsesidigt respekt och ren nyfikenhet. Vi stöttar varandra och utbyter idéer och erfarenheter med varandra, säger Mariam Osman Sherifay.

- Dessutom är både judar och muslimer minoriteter i Sverige så vi har mycket gemensamt och skillnaderna gör våra möten mer spännande. Nu diskuterar vi hur kan fortsätta samarbeta i framtiden när Paideias folkhögskola står på egna ben.

Behov av judisk vuxenutbildning

Noa Hermele berättare vidare att det under en längre tid har vuxit fram ett behov av judisk vuxenutbildning i Sverige. Även om det redan finns judisk bildningsverksamhet till exempel inom de judiska församlingarna, så har den inte varit kopplad till den svenska folkbildningen. Paideia har därför följt Kista folkhögskolas utveckling och hur de har arbetat med sin muslimska profil med stort intresse.

Paideia folkhögskola vill vara en mötesplats för judiskt lärande, tänkande och kreativitet. Noa Hermele pratar om ett bildningsarbete både inåt och utåt.

- På många sätt handlar verksamheten om att stärka det judiska och höja kunskapsnivån inom den judiska gruppen. Men vi vill också vända oss brett till det svenska samhället och det är såklart en spännande utmaning att nå nya målgrupper, säger han.

Allmän kurs med interkulturell profil

En tydlig kontaktyta för nya målgrupper kommer förmodligen att bli skolans allmänna kurs.

- Det här är en ny utmaning för oss eftersom vi aldrig har gjort något liknande. I dagsläget har vi ingen egen Allmän kurs, men vi går bredvid Kista och gör en med dem.

- Tillsammans med Kista har vi utvecklat en idé om en allmän kurs med interkulturell profil. Allmän kurs ska ju leda till vidare studier och vår ambition är att göra det samtidigt som vi diskuterar aktuella ämnen som religionens roll i Sverige och skapar möten mellan olika minoriteter i samhället, säger Noa Hermele.

Läs mer om Paideia folkhögskola här.

Läs mer om Kista folkhögskola här.

Alla nyheter