Ny utvecklande distanskurs på Solviks folkhögskola

Vill du utveckla personliga egenskaper och få verktyg för att sätta upp och förverkliga dina mål? Då är Solviks folkhögskolas nya distanskurs för dig!

Kursen vänder sig till dig som vill:

- Hitta ditt fokus, staka ut och nå dina mål
- Utveckla drivkraft, personliga och entreprenöriella egenskaper
- Ifrågasätta dina invanda beteenden och utveckla dem vidare
- Lära dig tänka i nya banor, se dina hinder och förebygga dem

Utveckla din drivkraft och nå mål-kursen på Solviks folkhögskola ger dig teoretiska och praktiska kunskaper i att utveckla drivande egenskaper; samt att definiera mål och nödvändiga åtgärder för att nå dessa. Under reflektionsuppgifter kopplat till din vardag går deltagarna på kursen igenom en utvecklingsprocess tillsammans.

Kursens målsättning är att deltagaren ska få en förståelse för vad det är att vara entreprenöriell och vad denne kan göra för att utveckla dessa egenskaper hos sig själv, lära sig ifrågasätta sitt eget beteende och hitta nya sätt att komma vidare. Vidare får deltagaren kunskap i att kunna definiera ett mål, hur denne ska hitta vägar för att uppnå detta, samt lära sig hantera hinder.

Ur kursinnehållet:

- Vart kommer jag ifrån och vart är jag på väg?
- Hitta din riktning och staka ut målet.
- Egenskaper, kunskap och förmågor, vad kan och vill jag förändra?
- Teoretisk och praktisk träning i entreprenöriell förmåga.
- Utmaningar och möjligheter, teorietiskt och praktiskt.
- Små och stora förändringar mot målet.
- Finjustering och uppväxling av målet.

 Kursen startar 16 januari 2018 och avslutas 8 juni.

Läs mer om kursen »

Alla nyheter