Allmän kurs bas

Vårterminen 2019 startar Örnsköldsviks folkhögskola Allmän kurs bas, för dig som saknar grundskolekompetens.

Allmän kurs bas på Örnsköldsviks folkhögskola riktar sig till dig som vill bli klar med studierna på grundskolenivå och samtidigt förbereda dig för studier på gymnasienivå.

Kursen är också ett bra val för dig som har ett annat modersmål än svenska, men har kunskaper motsvarande godkänt på SFI D. Studier i svenska utgör en betydande del av kursplanen. Att införskaffa goda kunskaper i svenska och aktivt arbeta med ökad läsförståelse och ett utvidgat ordförråd underlättar även för inhämtning av kunskap och färdigheter i andra ämnen.

Läs mer om kursen här https://www.rvn.se/sv/Folkhogskolor/Ornskoldsviks-folkhogskola/Vara-kurser/Langa-kurser/allman-kurs-bas/

Alla nyheter