Ny kurs hösten 2018 - Planetvårdare för Agenda 2030

Utbildningen bygger på de globala målen och Agenda 2030 som balanserar de tre dimensionerna av hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga.

Med en stark förankring i det lokala blickar vi ut mot det globala genom teori och praktik med ett varierat inslag av seminarier, studiebesök, exkursioner och resor.

http://www.regeringen.se/regeringens-politik/globala-malen-och-agenda-2030/

Kursen är ettårig och vi vill ha din ansökan senast den 15 april.

Vill du ha ytterligare information är du välkommen att kontakta:

Dan Wahlström, tel 070-946 13 90 eller e-post: dan.wahlstrom@regionvarmland.se 

Alla nyheter