omfhsk_andrautbildningar.jpg

Andra utbildningar på folkhögskola

Många folkhögskolor ger utöver folkhögskolekurserna även utbildningar inom andra skolformer eller utbildningar på uppdrag av till exempel kommunen eller skolans huvudman.

Dessa kurser hittar du inte här på folkhögskola.nu, utan ta kontakt med respektive folkhögskola för mer information.