omfhsk_andrautbildningar.jpg

Andra utbildningar på folkhögskola

Många folkhögskolor ger utöver folkhögskolekurserna även utbildningar inom andra skolformer eller utbildningar på uppdrag av till exempel kommunen eller skolans huvudman.