omfhsk_komvux.jpg

Komvux på folkhögskola

Komvux betyder kommunal vuxenutbildning och finns på en del folkhögskolor. Utbildningen ges då på uppdrag av kommunen. Du som saknar grund- eller gymnasieutbildning kan även gå Allmän kurs på folkhögskola. Det är folkhögskolans egen motsvarighet till Komvux.

Komvux (kommunal vuxenutbildning) kan ges på folkhögskola om utbildningen bedrivs på uppdrag av en kommun. Dessa kurser finns dock inte sökbara på denna webbplats, utan Komvux måste sökas via din hemkommun.

Allmän kurs vänder sig också till dig som saknar grundskole- eller gymnasieutbildning och är ett alternativ till komvux för att få grundläggande behörighet att söka vidare till högskola eller andra högre studier.

 

Mer info: