Fyra personer sitter på rad och antecknar.

Att studera på folkhögskola

På folkhögskola tas du på allvar och din åsikt är viktig. Du uppmuntras att vara med och skapa din utbildning. Varje deltagare förväntas delta och bidra, vilket gör att utbildningen också är ett sätt att växa som människa.

Gemensamt för personer som går på folkhögskola är att de har gjort ett eget val att studera. Frivilligheten är för många en viktig ingång i att återfinna lusten att studera och hitta sin egen relation till studier och lärande. Det fria samtalet och skapande arbetsformer ger förutsättningar för kreativitet och utveckling.

Individen i gruppen viktig

Undervisningen utgår från dig och du blir uppmuntrad att vara med och skapa din utbildning. Intressen och erfarenheter avgör hur ni lägger upp studierna och det är i samtalen i kursgruppen du lär dig saker, också om dig själv och andra.

Du lär dig också lyhördhet och ansvarstagande genom att dina synpunkter, åsikter och viljor hela tiden bryts mot andra studerandes åsikter och viljor. Tillsammans skapar vi ett lärande sammanhang.

Stärkt självkänsla

Genom att du får tid att ägna dig åt dina intressen eller mål under en längre tid får du också chans att utforska saker om dig själv. Folkhögskoletiden handlar om mycket mer än de faktiska studierna.

Gemenskapen och samtalen gör att du lär dig på ett personligt plan, inte bara för att klara av kursen. Det ger dig en chans att påverka ditt liv, kanske i en ny riktning. Du är en del i ett större sammanhang och ditt bidrag är viktigt.

Du väljer studietakt och skola

På folkhögskola finns kurser på flera olika nivåer och med olika inriktningar. Varje folkhögskola bestämmer vilka kurser de ska erbjuda. Det innebär att du kan hitta en kurs med en studietakt och ett innehåll som passar dig. Du kan välja att studera var som helst i landet.

Många folkhögskolor har ett internat där du kan bo. Dessutom finns det många kurser på distans.

Mer information: