Särskilda behov med ditt boende på folkhögskolan

Om du har särskilda behov med ditt boende ska du kontakta folkhögskolan i samband med att du ansöker till en kurs, för att försäkra dig om att boendet möter dina krav.

Information om tillgänglighet

Många folkhögskolor erbjuder anpassad undervisning, socialt stöd och en tillgänglig miljö för studerande med funktionsnedsättning. Information om folkhögskolornas tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning finns på respektive skolas presentation här på folkhögskola.nu.

SPSM kan ge stöd till folkhögskolor

Folkhögskolor som har studerande med funktionsnedsättning har möjlighet att få särskilt ekonomiskt stöd från Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM. SPSM har till uppgift att förbättra möjligheterna till studier/utbildning för studerande med funktionsnedsättning.

De statsbidrag som SPSM fördelar till folkhögskolorna används främst till assistans, tolk och ökade pedagogiska insatser i form av till exempel anpassad teknik, läromedel, lektörshjälp och förstärkta lärarinsatser.

Mer information: