”Allt är möjligt”

Annika tycker att folkhögskolan ser hela människan och visar att hjärta och hjärna kan hänga ihop. – Allas egenskaper och förmågor ses, och vi som individer och som grupp kompletterar varandra. Det är ett väldigt brett synfält.

Annika tycker att folkhögskolan passar henne, och att hon hittat hem.

– I skolorna jag gått tidigare var det ofta snävt för den som stack ut eller hade svårt att passa in. Men nu är det lika roligt varje dag att gå till skolan.

– Hur folkhögskoletiden blir är väldigt mycket upp till dig. Du bestämmer själv hur engagerad eller motiverad du är. Jag är väldigt nyfiken av mig. Jag vill lära mig, oavsett om det handlar om kunskap eller om människor. Livet är spännande!

På Allmän kurs läser Annika de ämnen som behövs för att få grundläggande behörighet till högre studier. Deltagarna jobbar också med andra ämnen och ämnesövergripande teman.

– Vi har jobbat med ett tema i sju veckor som ersätter alla ämnen, utom en dag i veckan då vi har matte, engelska och svenska. Vi lär oss samarbeta, bestämmer tillsammans hur gruppen ska arbeta och väljer ett fördjupningsområde. Vår grupp har arbetat med tema hälsa. Temaarbetet har varit bra eftersom vi får mycket kunskap men också måste hantera sådant som kommer upp under tiden i grupprocessen.

Mångfald av åldrar och bakgrund

I Annikas klass är deltagarna olika åldrar, men de flesta är mellan 18-25 år.

– Det har varit obeskrivligt bra. Det blir väldigt intressanta samtal när man har olika erfarenheter och ryggsäckar. Jag har lärt mig massor av de som är yngre, och de har nog lärt sig mycket av mig också.

Lärarna skapar en levande läromiljö

Annika tycker att lärarna bidragit mycket till det positiva klimat som råder på folkhögskolan.

– De ser alla och vi deltagare har stora möjligheter att styra undervisningen. Vi kan komma med önskemål och de tycker att det är kul med vårt engagemang. Det är ingen korvstoppning utan levande samtal.

Drömmer om att bli socionom

Annikas mål är att komma in på högskolan och läsa till socionom.

– Det har varit min dröm länge men jag har inte haft plattformen förrän nu.

Mötet med människor lockar, säger hon.

– Jag har gått igenom mycket själv och vill öka medvetenheten i samhället. Det handlar om att vara medmänniska och att inte döma eller placera människor i fack. Och om man dömer människor, varför gör man det? Det är intressant med arv och miljö tycker jag.

– Vågar vi ge varandra utrymme kan vi få ut så mycket mer än om vi låter fördomar och okunskap råda. Det är viktigt att vi vågar göra det bästa av livet vi har och ser möjligheterna istället för svårigheterna.

Rekommenderar folkhögskolan

 – Allt är möjligt här. Har du motivation och intresse och är engagerad kommer det att gå bra och bli en rolig tid!

Mer information: