Hur tillgänglig är folkhögskolan för mig med funktionsnedsättning?

Många folkhögskolor erbjuder anpassad undervisning, socialt stöd och en tillgänglig miljö för studerande med olika funktionsnedsättningar. Många folkhögskolor har också speciella kurser som vänder sig till personer med funktionsnedsättning.

Läs mer om anpassad undervisning och hitta anpassade kurser på avdelningen Funktionsnedsättning »