Jag läser SFI B nu och vill fortsätta hos er, går det? Min kusin kan ingen svenska alls, kan hon lära sig det på folkhögskola?

Är det bara mer svenska du vill läsa, så kan du söka till en Invandrarkurs. Du hittar dem via den här länken: Invandrarkurser, Kurser för nya svenskar

Vill du ha fullt fokus på svenska språket väljer du kurstypen Profilkurs. Men du kan också välja kurstypen Allmän kurs så att du läser fler ämnen med målet att få gymnasiekompetens och kunna söka till högskola/yrkeshögskola. Då läser du svenska som andraspråk men även engelska, matematik, samhällskunskap med flera ämnen.

De flesta folkhögskolor vill att man ska ha läst SFI klart innan man börjar på folkhögskolans Invandrarkurs, så om din kusin vill lära sig svenska så är det bra att först vända sig till hemkommunen och läsa på SFI.  Vissa folkhögskolor anordnar också SFI – man söker till kommunens SFI men anger att man önskar studera den på folkhögskola.

Läs mer om SFI här »