Hur fungerar FSR?

Som deltagare kan du ringa till Folkhögskolornas studeranderättsliga råd (FSR) för att få råd om du är missnöjd eller har en konflikt med skolan du studerar på. Även lärare och rektorer kan vända sig till FSR för rådgivning.

Är du missnöjd med din situation eller har kommit i konflikt med skolan? Det första du ska göra är att vända dig till skolans rektor. Om du fortfarande inte är nöjd efter att ha tagit upp frågan med rektor ska du anmäla ditt ärende till skolans styrelse.

Om du fortfarande inte är nöjd när de har tagit ställning i frågan kan du gå vidare till Folkhögskolornas studeranderättsliga råd.

Detta är exempel på vilken sorts frågor du kan anmäla till FSR:

  • Information innan den studerande är antagen
  • Information vid kursstart
  • Deltagarinflytande och studeranderätt
  • Avgiftsfri undervisning
  • Intyg
  • Om en kurs upphör eller ställs in
  • Utvärdering
  • Försäkringar
  • Avstängning, avskiljande eller andra disciplinära åtgärder
  • Arkiv- och sekretessregler

Det går inte att överklaga satta studieomdömen till FSR eller till någon annan instans utanför skolan.

Det är folkhögskolans styrelse som är ansvarig för verksamheten på skolan och bestämmer vilka regler som ska gälla. Därför utgår FSR från folkhögskolans egna regler och villkor när de bedömer ett ärende.

FSR kan aldrig ändra skolans beslut, däremot så ger de rekommendationer till skolan. Hittills har de flesta skolor som har anmälts följt den rekommendation som FSR har utfärdat.

Vill du veta mer om hur FSR har resonerat i olika ärenden kan du läsa alla yttranden på Folkbildningsrådets webbplats »

Att göra en anmälan till FSR

Som studerande på folkhögskola kan du kontakta FSR för att få råd om du är missnöjd eller har en konflikt med skolan du studerar på. Du kan även göra en amälan till FSR.

Så här går det till:

Möjligheten att anmäla ärenden till FSR gäller bara dig som går en kurs som är längre än 15 dagar. Anmälan ska ha kommit in till FSR senast ett år efter att du lämnat skolan.

1. Du ska i första hand vända dig till skolans rektor med klagomål eller synpunkter.

2. Om du inte är nöjd med rektors beslut eller hantering av frågan ska du vända dig till skolans styrelse.

3. Om du efter att ha vänt dig både till rektor och till styrelse fortfarande har klagomål på hur skolan agerat kan du göra en skriftlig anmälan till FSR. Du måste göra anmälan inom ett år efter det att du slutat kursen.

Anmäl ditt ärende på Folkbildningsrådets webbplats »

Du är välkommen att ringa till FSR08-412 48 10 eller maila till fsr@folkbildningsradet.se om du behöver hjälp med att göra anmälan.

Vem gör bedömningen?

De som gör bedömningen och ger rekommendationer till skolor som blivit anmälda är fem personer som bildar det studeranderättsliga rådet. Ordföranden är jurist och resterande personer representerar skolor (rektor och skolstyrelseordförande) och studerande.

Läs mer på Folkbildningsrådets webbplats »