Folkhögskolans urvalsgrupp till högskolan

Om antalet platser på en högskoleutbildning inte räcker till för alla som söker, så måste ett urval göras. De sökande placeras då i olika urvalsgrupper beroende på vilken utbildningsform de kommer ifrån.

De som studerat vid folkhögskola utgör en egen urvalsgrupp — folkhögskolegruppen — och jämförs alltså bara med varandra vid ansökan till högskolan. I denna urvalsgrupp konkurrerar du med ditt studieomdöme från en avslutad utbildning vid folkhögskola.

Behörighetsintyg krävs

Det krävs ett intyg om grundläggande/allmän behörighet från folkhögskolan för att få delta i denna urvalsgrupp. Ett sådant intyg måste utfärdas av folkhögskolan på en särskild blankett som heter "Intyg för behörighet till högskolestudier". Detta intyg skickar du sedan själv in till UHR eller annan antagningsenhet.

Olika urvalsgrupper

Det finns tre betygsurvalsgrupper. Platserna på högskolornas utbildningar fördelas i proportion till hur många som söker i respektive urvalsgrupp. Ju fler sökande det är från folkhögskolan, ju fler platser går till sökande därifrån. Eftersom folkhögskolan är en liten skolform jämfört med andra skolformer, så är antalet sökande till högskolan med folkhögskolebakgrund inte så stort. Platsfördelningen görs i två steg så att den proportionerliga fördelningen mellan studerande från olika skolformer ska bli korrekt.

De tre betygsurvalsgrupperna

Betygsgrupp B I:

Gymnasial utbildning (gymnasieskola eller gymnasial vuxenutbildning) med examen eller slutbetyg.

Betygsgrupp B II:

Gymnasial utbildning med kompletteringar.

Folkhögskolegruppen:

Avslutad folkhögskoleutbildning på Allmän kurs - grundläggande behörighet med studieomdöme.

Komplettera med högskoleprovet

Du kan också göra högskoleprovet. Provet ger inte behörighet för högskolestudier men förbättrar dina chanser att komma in om du är behörig. Till vissa utbildningar kan det vara nödvändigt att göra högskoleprovet. Då används resultatet för att skilja sökande åt som har lika meriter t ex för att särskilja studerande med samma studieomdöme om inte platserna räcker till alla med samma.

Högskoleprovsgruppen

Alla studerande som är behöriga, oavsett från vilken skolform de kommer, har möjlighet att antas till högskolan genom urvalsgruppen för högskoleprovet. Du förbättrar därför dina chanser att bli antagen till högskolan genom att göra högskoleprovet.
Läs mer om högskoleprovet på studera.nu »

Mer information: