Särskilda behörigheter till högre studier

Särskilda behörigheter kan du skaffa dig på folkhögskolan. Utöver den grundläggande behörigheten kan olika utbildningar ställa mer specifika kurskrav eller ämneskrav och det kallas särskilda behörigheter till högskolestudier eller förkunskaper till yrkeshögskolan.

Folkhögskolan kan utfärda intyg på särskilda behörigheter/förkunskaper i ämnen som motsvarar gymnasieskolan. Då intygar folkhögskolan att den studerande har kunskaper motsvarande lägst godkänd nivå i dessa kurser (men folkhögskolan sätter aldrig betyg i enstaka kurser).

Skolorna kan alltså även intyga särskilda behörigheter. Det vill säga ytterligare ämnen utöver de 10 gymnasiegemensamma kurser** som ingår i den grundläggande behörigheten till högskolan som man får genom folkhögskolan eller de 7 gymnasiegemensamma kurser som ingår i behörigheten till yrkeshögskolan.

Olika ämnen vid olika folkhögskolor

Vilka ämnen för särskild behörighet som erbjuds varierar mellan olika folkhögskolor. Många erbjuder Matematik 2 och 3, Samhällskunskap 1a2 och 2, Historia 1a2, Naturkunskap 1a2 och 2... med flera.

Några folkhögskolor erbjuder de naturvetenskapliga kurserna som du kan komplettera med om du mest har läst samhällsvetenskapliga kurser på gymnasiet. Folkhögskolan intygar då att du har kunskaper motsvarande lägst godkänd nivå i dessa ämnen.

Komplettering av enstaka kurser

Om du som före detta gymnasiestuderande enbart ska komplettera enstaka ämnen på folkhögskola så är det vissa saker du ska tänka på:

  • För att kunna söka genom gymnasieskolans urvalsgrupp så måste du ha en examen eller ett slutbetyg med minst 2 500 gymnasiepoäng varav minst 2 250 godkända - detta är omfattningskravet vad gäller grundläggande behörighet enligt gymnasieskolans modell.
  • Du kan aldrig nå upp till en examen eller till poängsumman som ger grundläggande behörighet enligt gymnasieskolans modell genom att studera på folkhögskola eftersom folkhögskolan inte ger betyg eller gymnasiepoäng.
  • Men har du en examen eller ett slutbetyg med 2 500 gymnasiepoäng varav 2 250 är godkända då kan du styrka kompletteringar av särskilda behörigheter genom ett intyg från folkhögskola.

Minst ett år på Allmän kurs

För att styrka din grundläggande behörighet genom folkhögskolestudierna så måste du studera minst ett helt år på Allmän kurs (sammanlagt ska man ha tre års studier på gymnasienivå), få ett studieomdöme och söka genom folkhögskolans urvalsgrupp. Läs mer på sidan Grundläggande behörighet till högskola.


** De tio gymnasiegemensamma kurserna som ingår i den grundläggande behörigheten till högskolan från folkhögskola är: Svenska 1, 2 och 3 / Svenska som andraspråk 1, 2 och 3, Engelska 5 och 6, Matematik 1a eller 1b eller 1c, Samhällskunskap 1a1, Naturkunskap 1a1, Religionskunskap 1 och Historia 1a1. Till yrkeshögskolan behöver man vanligtvis inte Svenska 2 och 3 och Engelska 6.

Mer information: