Urval till yrkeshögskolan

Yrkeshögskolan använder sig inte av olika urvalsgrupper vid antagningen, så det finns alltså ingen egen urvalsgrupp för de sökande från folkhögskolan.

Varje yrkeshögskoleanordnare avgör självständigt hur deras urval går till. Många använder sig av antagningstester och/eller intervjuer. En del vill ha arbetsprover inskickade. En del meritvärderar specifik yrkeserfarenhet. Andra ger poäng för olika betyg/studieomdömen och räknar om dessa till en gemensam skala. En del tittar bara på betygen i vissa ämnen. Många använder kombinationer av dessa olika former.

Folkhögskolestuderande som tänker söka till yrkeshögskolan måste därmed kontakta aktuell utbildningsanordnare för att få mer information; dels om vilka förkunskaper de kräver utöver (den grundläggande) behörigheten, dels hur deras urval går till.

Mer information: