Deltagare på folkhögskola

De studerande på folkhögskolan kallas för deltagare. Detta eftersom de förväntas delta aktivt i studiegruppen och undervisningen.

Varje folkhögskola strävar efter att få deltagare med skiftande bakgrund till sina kurser. På så sätt får de studerande ett större utbyte av de samtal och diskussioner som förs på folkhögskolan.

Till Behörighetsgivande kurser (Allmän kurs) ges normalt företräde för deltagare med kort tidigare skolutbildning.

Studerandes rättigheter på folkhögskola

För att stärka de studerandes rättigheter på folkhögskolan finns Folkhögskolornas studeranderättsliga råd (FSR).
Läs mer om FSR här »

Studentkår för deltagare

SFS (Sveriges förenade studentkårer) har en vuxensektion där deltagare på folkhögskola är välkomna.
Läs mer om SFS vuxensektion »

Mer information: