Person skriver siffror på en whiteboardtavla.

Utländska kursdeltagare på folkhögskola

Svenska folkhögskolor har möjlighet att ta emot kursdeltagare från andra länder. All undervisning är avgiftsfri även för utländska kursdeltagare, men du bör kunna svenska.

Information in English:

Basfakta

Undervisningen är avgiftsfri även för dig från ett annat land

Det kostar inget att studera på folkhögskola oavsett vilket land man kommer ifrån, men man måste betala för mat, boende, studiematerial med mera – precis som för alla andra kursdeltagare.

Du måste ha baskunskaper i svenska för att studera på folkhögskola

I stort sett all undervisning på folkhögskolan sker på svenska, därför måste du kunna en del svenska redan från början, för att ha möjlighet att följa med i kursen. Många folkhögskolor är intresserade av det kulturutbyte som utländska studerande bidrar till, så tveka därför inte att kontakta den folkhögskola som du vill gå på, även om du känner dig osäker på hur mycket svenska du kan.

Invandrarkurser

Folkhögskolans kurser i svenska kallas ofta för Invandrarkurser, och är främst till för dig som invandrat till Sverige. På dessa kurser är antagningskravet nästan alltid att man har deltagit i den svenskundervisning som kommunen anordnar för invandrare (SFI, Svenska För Invandrare) eller har motsvarande kunskaper i svenska.

Migrationsverket har olika krav beroende på varifrån du kommer

Om du är från ett annat land och vill studera på folkhögskola i Sverige, måste du uppfylla de krav som Migrationsverket ställer på dig för att få studera i Sverige. Dessa krav är olika beroende på om du är från ett EU/EES-land eller ett icke EU/EES-land. Om du är osäker på om du är från ett EU/EES-land eller inte, kan du titta i listan nedan.

EU/EES-länder

Följande länder är EU/EES-länder (inklusive Schweiz, som har ett eget avtal) och omfattas av den fria rörligheten som gäller inom EU. Alla länder som inte finns med på denna lista är alltså "icke-EU/EES-länder".

Belgien Litauen Sverige
Bulgarien Luxemburg Tjeckien
Cypern Malta Tyskland
Danmark Nederländerna Ungern
Estland Polen Österrike
Finland Portugal EES-avtal:
Frankrike Rumänien  Island
Grekland Slovakien  Lichtenstein
Irland Slovenien Norge
Italien Spanien Eget avtal:
Lettland Storbritannien Schweiz

 

Isländska deltagare

Deltagare från Island kan söka stipendium genom Föreningen Norden. Ansökningspapper och mer information om detta hittar man på föreningens hemsida.

Danska deltagare

Deltagare från Danmark som vill läsa på en folkhögskola i Sverige kan söka Nordisk Højskolestipendium. Stipendiet administreras av Folkehøjskolernes Forening i Danmark.


Är du från ett EU/EES-land och vill studera på folkhögskola? »

Är du från ett icke EU/EES-land och vill studera på folkhögskola? »