Kursdeltagare från EU/EES-land

Kraven som Migrationsverket har för att du ska kunna komma till Sverige och studera är olika beroende på om du är från ett EU/EES-land eller ett icke EU/EES-land.

Om du är från ett EU/EES-land och vill studera på folkhögskola

Du som är från ett EU/EES-land kan komma till Sverige för att studera, utan att ansöka om uppehållstillstånd eller visum. Det räcker med att folkbokföra sig hos Skatteverket.

Mer information hittar du på Migrationsverkets webbplats.

Medborgare i Schweiz

Är du medborgare i Schweiz ska du ansöka om uppehållstillstånd.

EU/EES-länder

Följande länder är EU/EES-länder (inklusive Schweiz, som har ett eget avtal) och omfattas av den fria rörligheten som gäller inom EU. Alla länder som inte finns med på denna lista är alltså "icke-EU/EES-länder".

EU-länder:

Belgien

Litauen

Sverige

Bulgarien

Luxemburg

Tjeckien

Cypern

Malta

Tyskland

Danmark

Nederländerna

Ungern

Estland

Polen

Österrike

Finland

Portugal

EES-avtal:

Frankrike

Rumänien

Island

Grekland

Slovakien

Lichtenstein

Irland

Slovenien

Norge

Italien

Spanien

Eget avtal:

Lettland

Storbritannien

Schweiz

 

Mer information: