För dig som är dagledig!

Kurstyp: Sommar/helg/veckokurs

Studietakt: 25%

Längd: 1 dag/vecka, 12 dagar/termin

Ansök senast: Ansökan är stängd

Lediga platser: Nej

Kostnader: Beroende på kurs 400 - 800 kr/termin i materialkostnad

Studiestödsnivå (CSN):
Ej studiestödsberättigad

Internat: Nej

Kurstid: 30 sep 2019 - 1 maj 2020

Kontakt:
Anders Olsson

Telefon: 0709509788
E-post:
anders.olsson@jamshog.org

Kursstart våren 2019

Om ansökan inför läsåret 2019-2020
Ansökningsperioden för att söka till Dagkursen till läsåret 2019-2020 är 1 mars – 30 april.

Vi fortsätter med digital ansökan via vårt system SchoolSoft, du hittar länk till ansökan på vår hemsida den 1 mars 2019. Om du sökt till våra kurser tidigare ska du använda samma inloggningsuppgifter som du registrerade dig med då. Mer information om ansökningsförfarandet läggs ut här på hemsidan och meddelas i kurserna under februari 2019.

KURSSTART VÅRTERMINEN 2019

Natur och Kultur:
Måndag 21 januari 10.00 (fika i matsalen), kursstart 10.30 i sal 8.

Föreläsningsserien:
Tisdag 22 januari 10.30 (fika i matsalen), kursstart 11.00 på Torget (skolans aula). 12 träffar per termin.

Konversationsengelska:
Torsdag 24 januari, 10.00 (fika i matsalen), kursstart 10.30 i skolans bibliotek. 12 träffar per termin.

Läs och Res:
Torsdag 24 januari, kursstart 13.00 på Torget (skolans aula). Avslutas med fika 14.30 i skolans matsal. 12 träffar per termin (dock ej när träffar äger rum under terminsresan).

Betalning på skolan.
Vi har numera ingen kontanthantering i skolans reception, endast betalning med kort vid köp av lunchkuponger eller betalning för något annat. I matsalen kan du tills vidare betala med kort och kontanter.

Om Dagkursen

Dagkursen är samlingsnamnet på seniorkurser på dagtid på Jämshögs Folkhögskola. Här hittar du en stimulerande och folkbildande miljö, social gemenskap och god lunch och fika i vår restaurang. Många kursdeltagare uppskattar att vara i den aktiva miljön och lyssna på intressanta föreläsningar eller till exempel förbättra och underhålla sin engelska. Varje termin omfattar 12 tillfällen på nedan angivna dagar. Uppehåll vid de traditionella skolloven.

Måndagar: Natur och kultur
Tisdagar: Föreläsningsserien
Torsdagar: Konversationsengelska, Läs och Res

Natur och Kultur

Måndagar, 10.30-14.00. Johnny Karlsson som leder kurser har ett stort biologiskt kunnande, och tillsammans med honom följer gruppen årstidernas växlingar i skog och mark. Samhällsutveckling från förr till nu är också återkommande, likaså olika kulturella intryck och utryck från både när och fjärran.

Föreläsningsserien

Tisdagar, 11.00 – 14.30. Vår största kurs med nästan 150 personer träffas varje tisdag för att lyssna till två föreläsningar. Det är en vild blandning på ämnen och inriktningar, känt och okänt, överraskande, berörande, kulturellt och en och annan aha-upplevelse. Mellan de två föreläsningarna ligger en timmes lunch som med fördel spenderas i folkhögskolans matsal där det serveras god hemlagad mat.

Konversationsengelska

Torsdagar 10.30 – 12.00. En liten grupp, 15-20 personer, som under lättsamma former konverserar och diskuterar på engelska utifrån teman och gruppens intressen. Ofta löses veckans nyhetsfrågor, news quiz, för att ta del av omvärlden på engelska och utöka ordförrådet. Welcome!

Läs och Res

Torsdagar, 13.00 – 14.30. Inför varje läsår bestäms två resmål (ett per termin). Det kan vara en kortare resa (4-6 dagar) till en stad med omnejd eller en längre resa (7-9 dagar) till ett område. Under terminen träffas kursen en gång i veckan och lyssnar till föreläsningar som har anknytning till resmålet. I slutet av terminen sker resan och vid sista tillfället efter resan träffas vi och delar med oss av bilder och berättelser om resan. Kostnaden för resan är separat från materialkostnaden för kursen. De som går under vårterminen och ska fortsätta nästa läsår har förtur att intresseanmäla sig till följande höstresa.

Information

– Höstterminen börjar i september och pågår till början av december.
– Vårterminen startar i januari/februari och slutar i början av maj.
– Kursdeltagare söker till kurserna läsårsvis men betalar materialavgift terminsvis. Materialkostnaden täcker kursmaterial, vissa rabatter på gemensamma måltider, extra resor, försäkring under tiden på skolan. Olika avgifter beroende på vilken kurs det handlar om.

Anders Olsson är ansvarig för Dagkursen och specifikt för innehållet på Föreläsningsserien, Läs och res och Konversationsengelska. Du når honom i frågor om kursinnehållet på anders.olsson@jamshog.org eller via skolans växel, 0454-364 40.

Frågor om antagning, reservlistor och inbetalningar ställer du med fördel till expeditionen. Dem når du på info@jamshog.org eller 0454-463 40.

Se också den nya informationen om digital ansökan som är nytt för läsåret 2018/2019. Finns längst upp på denna sida.

Länk till kursen på skolans webbplats
http://www.jamshog.org/portfolio/dagkursen/