Fritidsledarens yrkesroll innebär att bemöta människor och skapa goda relationer utifrån ett främjande perspektiv. Yrkesrollen fokuserar på att synliggöra människors inneboende resurser.

Kurstyp: Profilkurs, Yrkesutbildning

Studietakt: 100%

Längd: 2 år

Ansök senast: Ansökan är stängd

Lediga platser: Nej

Studiestödsnivå (CSN):
Eftergymnasial nivå (B1)

Internat: Ja

Kurstid: 19 aug 2019 - 4 jun 2021

Kontakt:
Per-Arne Höög

Telefon: 0454-46340 (skolans växel)
E-post:
per-arne.hoog@jamshog.org

Yrkesroll

Fritidsledarens yrkesroll innebär att bemöta människor och skapa goda relationer utifrån ett främjande perspektiv. Yrkesrollen fokuserar vidare på att synliggöra människors inneboende resurser och stötta den unga människans identitetsutveckling.

Fritidsledaren arbetar huvudsakligen med människors fritid och är framförallt verksam inom följande yrkesområden:

 • Öppen verksamhet: fri och frivillig för besökaren, t.ex. fritidsgård.
 • Skola: under skoltid men huvudsakligen utanför ordinarie lektionstid samt inom fritidshemsverksamhet.
 • Social verksamhet: inom t.ex. hvb-hem, SiS-institution eller handikappomsorg.

Om utbildningen

Fritidsledarutbildningen är en eftergymnasial utbildning för dig som framförallt vill arbeta med barn och ungdomar. Utbildningen omfattar 80 veckors heltidsstudier och har projektledning som profil. Inom utbildningen varvas teori och praktik. Under andra året är möjligheten stor att individuellt påverka utbildningens innehåll. Studiebesök och gästföreläsare är frekventa inslag liksom friluftspedagogiska moment och en studieresa till ett engelsktalande land.

Utbildningens syfte är att utveckla ett främjande förhållningssätt samt kunskaper, färdigheter och kompetenser som fordras för att initiera, leda, analysera och utveckla verksamheter och processer inom yrkesområdet.

Arbetsmarknaden

Som fritidsledare finns det goda förutsättningar för anställning efter avklarad utbildning. Under de senaste två åren på Jämshögs Folkhögskola har samtliga med avklarad utbildning fått anställning inom sektorn.

Fritidsledarutbildningen leder till jobb, PDF
Pressmeddelande om Fritidsledarutbildningen i Blekinge, PDF

Kurser och kursplan

Kurser som ingår i utbildningen är:

 • Människans växande och livsvillkor
 • Samhälle, fritidskultur och fritidsarbete
 • Ledarskapsutveckling
 • Fritidsarbetets metodik
 • Fritiden som forskningsfält
 • Arbetsplatsförlagt lärande (praktik), AFL.

APL-platser kan begära utdrag ur belastningsregistret, läs mer om här: utdrag ur belastningsregistret

Läs mer:
Lokal utbildningsplan, Word
Gemensam utbildningsplan för fritidsledarskolorna i Sverige, PDF

Behörighet och ansökan

Fritidsledarskolorna prövar sökande efter följande behörighetskrav:

 • Grundläggande behörighet för Yrkeshögskola med särskild behörighet motsvarande svenska 2 eller svenska 2 som andraspråk.
 • Särskild behörighet gällande lämplighet för yrket som är styrkt genom väl vitsordad och relevant erfarenhet för yrkesområdet.

Tillsammans med din ansökan skall följande bifogas:

 • Personligt brev, där du beskriver dig själv och dina mål med studier
 • Personbevis, beställs eller hämtas från Skatteverket (välj för universitet/högskola/skola)
 • Skolbetyg eller studieomdöme
 • Arbetsintyg

Utbildningen är studiemedelsberättigad enligt CSN.

Du kan ansöka till 15 april 2019.

Urval och antagning

På utbildningen finns 20 platser per år. Förutom behörighetskraven sker urval utifrån dokumenterad erfarenhet från yrkesområdet. Antagning sker efter kontakt med referenter och intervju med de sökande.

Kostnader

Den studerande bekostar själv studieresor, studiebesök och litteratur etc. Denna kostnad uppgår till ca 6000 kr per år. Skolan tar dessutom ut en materialkostnad på 900 kr per termin.

Kontakt

Per-Arne Höög: per-arne.hoog@jamshog.org

Skolans växel: 0454-46340

<img src="https://scontent-arn2-2.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/72758204_2595791257145370_5883745814131507200_n.jpg?_nc_cat=111&_nc_oc=AQlMQsV0eEtVZOr2cOSU0DFqOpW1by6AWDcB2RI1gIbsHOZIOx9ZPPjbNiiTJyZJAiM&_nc_ht=scontent-arn2-2.xx&oh=3af5802ff2096074e7bb850f9a0c6eb0&oe=5E34DCE4">

Länk till kursen på skolans webbplats
http://www.jamshog.org/portfolio/fritidsledare/