Fritidsledarens yrkesroll innebär att bemöta människor och skapa goda relationer utifrån ett främjande perspektiv. Yrkesrollen fokuserar på att synliggöra människors inneboende resurser.

Kurstyp: Profilkurs, Yrkesutbildning

Studietakt: 100%

Längd: 2 år

Ansök senast: 10 augusti 2020

Lediga platser: Ja

Studiestödsnivå (CSN):
Eftergymnasial nivå (B1)

Internat: Ja

Kurstid: 17 aug 2020 - 3 jun 2022

Kontakt:
Per-Arne Höög

Telefon: 0454-46340 (skolans växel)
E-post:
per-arne.hoog@jamshog.org

OBS!
Ansök senast 10 augusti 2020

Om ansökan till nästa läsår

Vi har på grund av situationen med Covid-19 valt att hålla vår ansökan till Fritidsledarutbildningen öppen fram till kursstart i höst. Dock har vi semestertider just nu och du kommer att få svar på din ansökan 3 augusti när personalen är tillbaka.

Innan du ansöker

Innan du ansöker kan du förbereda dig genom att läsa om du är behörig för att ansöka samt se till att inför den ansökan förbereda följande dokument:

 • Personligt brev
  En beskrivning av dig själv, dina intressen och varför du söker till utbildningen
 • Porträttfoto på dig själv
  Endast för administrativ hantering i ansökan, vi får många ansökningar.
 • Personbevis
  Hämtas på Skatteverkets hemsida
 • Kopia på ditt gymnasiebetyg med bilagor
 • Kopior på betyg från andra utbildningar
 • Samlad arbetslivserfarenhet (ange arbetsgivare/arbetsroll/ort/anställningsår)
  Kopior på arbetsintyg för dessa anställningar
 • Referenser (ange namn, titel/relation samt e-post eller telefonnummer)
 • Ledarskapserfarenheter
  Skriv in i vilken organisation, vilket uppdrag eller uppgift du hade samt bifoga ett intyg.

Du gör din ansökan i vårt system SchoolSoft (du börjar med att skapa ett konto innan du kommer till ansökan) och dina personuppgifter och bifogade dokument kommer att hanteras av vår administrativa personal och de lärare och kursdeltagare som är involverade i antagningsprocessen och därefter endast av administrativ personal och pedagoger på kursen.

KLICKA HÄR FÖR ATT ANSÖKA TILL FRITIDSLEDARUTBILDNINGEN

Din ansökan sparas under tiden du går på skolan och om du inte börjar hos oss sparas den till årsskiftet (det år du sökt) innan den raderas. Intyg och omdömen arkiveras efter att du avslutar din skolgång hos oss och övriga uppgifter raderas.

Yrkesroll

Fritidsledarens yrkesroll innebär att bemöta människor och skapa goda relationer utifrån ett främjande perspektiv. Yrkesrollen fokuserar vidare på att synliggöra människors inneboende resurser och stötta den unga människans identitetsutveckling.

Fritidsledaren arbetar huvudsakligen med människors fritid och är framförallt verksam inom följande yrkesområden:

 • Öppen verksamhet: fri och frivillig för besökaren, t.ex. fritidsgård.
 • Skola: under skoltid men huvudsakligen utanför ordinarie lektionstid samt inom fritidshemsverksamhet.
 • Social verksamhet: inom t.ex. hvb-hem, SiS-institution eller handikappomsorg.

Om utbildningen

Fritidsledarutbildningen är en eftergymnasial utbildning för dig som framförallt vill arbeta med barn och ungdomar. Utbildningen omfattar 80 veckors heltidsstudier och har projektledning som profil. Inom utbildningen varvas teori och praktik. Under andra året är möjligheten stor att individuellt påverka utbildningens innehåll. Studiebesök och gästföreläsare är frekventa inslag liksom friluftspedagogiska moment och en studieresa till ett engelsktalande land.

Utbildningens syfte är att utveckla ett främjande förhållningssätt samt kunskaper, färdigheter och kompetenser som fordras för att initiera, leda, analysera och utveckla verksamheter och processer inom yrkesområdet.

Arbetsmarknaden

Som fritidsledare finns det goda förutsättningar för anställning efter avklarad utbildning. Under de senaste två åren på Jämshögs Folkhögskola har samtliga med avklarad utbildning fått anställning inom sektorn.

Fritidsledarutbildningen leder till jobb, PDF
Pressmeddelande om Fritidsledarutbildningen i Blekinge, PDF

Kurser och kursplan

Kurser som ingår i utbildningen är:

 • Människans växande och livsvillkor
 • Samhälle, fritidskultur och fritidsarbete
 • Ledarskapsutveckling
 • Fritidsarbetets metodik
 • Fritiden som forskningsfält
 • Arbetsplatsförlagt lärande (praktik), APL.

APL-platser kan begära utdrag ur belastningsregistret, läs mer om här: utdrag ur belastningsregistret

Läs mer:
Gemensam utbildningsplan för fritidsledarskolorna i Sverige, PDF
Lokal utbildningsplan, PDF

Behörighet och ansökan

Fritidsledarskolorna prövar sökande efter följande behörighetskrav:

 • Grundläggande behörighet för Yrkeshögskola med särskild behörighet motsvarande svenska 2 eller svenska 2 som andraspråk.
 • Särskild behörighet gällande lämplighet för yrket som är styrkt genom väl vitsordad och relevant erfarenhet för yrkesområdet.

Tillsammans med din ansökan skall följande bifogas:

 • Personligt brev, där du beskriver dig själv och dina mål med studier
 • Personbevis, beställs eller hämtas från Skatteverket (välj för universitet/högskola/skola)
 • Skolbetyg eller studieomdöme
 • Arbetsintyg
 • Porträttfoto

Utbildningen är studiemedelsberättigad enligt CSN.

På grund av situationen med Covid-19 är ansökan är öppen fram till kursstart 2020. Vi kommer att svara på din ansökan den 3 augusti. För frågor, hör av dig till Per-Arne Höög på per-arne.hoog@jamshog.org

OM DIGITAL ANSÖKAN I SCHOOLSOFT:
Om du inte redan har ett konto i SchoolSoft för att söka kurser på folkhögskolor börjar du med att skapa det när du klickar på respektive länkar nedan. Personuppgifterna vi får från din ansökan behöver vi för att kunna administrera din ansökan, vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av dina personuppgifter. De personuppgifter vi behandlar delas inom vår organisation samt med organisationer som FBR, CSN och SCB. Uppgifterna hanteras och lagras under tiden du är aktivt studerande hos oss. Efter avslutad utbildning sparas endast ditt utbildningsintyg hos oss.

Urval och antagning

På utbildningen finns 20 platser per år. Förutom behörighetskraven sker urval utifrån dokumenterad erfarenhet från yrkesområdet. Antagning sker efter kontakt med referenter och intervju med de sökande.

Kostnader

Den studerande bekostar själv studieresor, studiebesök och litteratur etc. Denna kostnad uppgår till ca 6000 kr per år. Skolan tar dessutom ut en materialkostnad på 900 kr per termin.

Kontakt

Per-Arne Höög: per-arne.hoog@jamshog.org

Skolans växel: 0454-46340

Länk till kursen på skolans webbplats
http://www.jamshog.org/portfolio/fritidsledare/