Allmän kurs med profiler HT2021

Ansök nu

Allmän kurs med profiler HT2021

Jämshögs folkhögskola


Ansök nu
För dig som vill läsa på gymnasienivå, förbättra dina baskunskaper eller få behörighet till vidare studier och samtidigt fördjupa dig i någon av de gestaltande inriktningarna.

Kurstyp: Behörighetsgivande kurs

Studietakt: 100%

Längd: 1-3 år

Ansök senast: löpande

Lediga platser: Ja

Studiestödsnivå (CSN):
Gymnasienivå (A1)

Internat: Ja

Kurstid: 17 aug 2021 - 4 jun 2022

Kontakt:
Johan Dahlén

Telefon: 0454-463 40
E-post:
johan.dahlen@jamshog.org


Allmän kurs utgör basen i folkhögskolans verksamhet. Kursen vänder sig främst till dig som vill läsa på grundskole- eller gymnasienivå och få behörighet till vidare studier, eller har behov att utveckla det svenska språket för att nå någon av dessa nivåer.

På Allmän kurs sker undervisningen i projektform. Du får möjlighet att studera ämnen utifrån dina egna förutsättningar, på det sätt du lär dig bäst. Du studerar ett ämne i taget i temablock som pågår i omkring fem veckor.

Examinationen på Allmän kurs sker kontinuerligt i processen för ditt projekt och genom presentationen av det.


Tre studienivåer

Allmän kurs – Gymnasienivå
För dig som saknar grundläggande behörighet för högskola eller yrkeshögskola. Här studerar du de ämnen du behöver. Utöver behörighetsnivåer behöver även omfattningskrav uppfyllas, läs mer om det här: Omfattningskrav på folkhögskola.nu

 

Allmän kurs – Grundskolenivå
På grundskolenivå studerar du Svenska, Engelska, Matematik och Samhällskunskap tills du har uppnått godkänd nivå och kan därefter gå vidare till gymnasienivå.

 

Allmän kurs – Grundskolenivå språk
Här kan du skaffa dig bättre kunskaper inom det svenska språket för att kunna ta dig till ämneskunskaper på en högre nivå, som grundskola eller gymnasiet. Vi arbetar med bild, film, tal- och skrivövningar, praktiskt arbete och vi vistas i både in- och utomhusmiljö.

 

Kursen är på minst ett år och är anpassad för dig som har studerat SFI eller IM. Om du uppvisar goda svenskkunskaper i både tal- och skriftspråk i kursen så ges du möjlighet att gå vidare till nästa nivå på Allmän kurs.

Profilerna på Allmän kurs
Ämnesstudierna kombineras med en av våra fyra profiler:

  • Ljud & Ton
  • Kropp & Själ
  • Färg & Form
  • Ord & Bild

Ämnen och behörighet

Vi erbjuder följande kurser på gymnasienivå:

• Svenska/Svenska som andraspråk 1 • Matematik 1b
• Svenska/Svenska som andraspråk 2 • Samhällskunskap 1a 1
• Svenska/Svenska som andraspråk 3 • Historia 1a 1
• Engelska 5 • Religion 1
• Engelska 6 • Naturkunskap 1a 1

Folkhögskolan har ett eget bedömningssystem och ger inte betyg i enskilda ämnen. Du kan alltså inte läsa upp betyg, men du som studerar vid Allmän kurs under minst ett läsår kan få ett studieomdöme. Studieomdömet är en sammanfattande bedömning av din studieförmåga och utgör en egen kvotgrupp vid antagning till universitet/högskola. Studieomdömet utgår från en sjugradig skala (1-4 med halvsteg, där 4 är det högsta).


Ansökan

Vi har intag vid höst- och vårterminens början i mån av plats, samt att det passar in till en uppstart av nytt block (d.v.s var femte vecka).

  • Personligt brev – Du beskriver dig själv och dina mål med studier.
  • Personbevis – Högst en vecka gammalt. Beställs eller hämtas från Skatteverket (välj för universitet/högskola/skola/studier).
  • Betyg från tidigare studier – Både från grundskola, gymnasiet, komvux eller annan folkhögskolekurs.
  • För dig som ansöker till Allmän kurs – Grundskolenivå språk: Var noga med att fylla i tidigare svenskutbildning.

Du skapar din ansökan i systemet SchoolSoft och kan sedan följa den där under hanteringen. Meddelande från oss om din antagning får du i systemet och till den mejladress du anger när du skapar ditt konto i SchoolSoft.


Urval och antagning

Allmän kurs är främst till för dig som saknar fullständig grundskole- eller gymnasiebehörighet, och i mån av plats även för dig som söker personlig utveckling.


Kostnader

Undervisningen på Jämshögs Folkhögskola är avgiftsfri. Skolan tar däremot ut en materialkostnad för försäkringar, gemensamma aktiviteter, läromedel och material som skolan tillhandahåller. För kursdeltagare på Allmän kurs ligger denna kostnad på 1200 kr/termin, det vill säga 2400 kr/läsår.


Kontakt

Johan Dahlén: johan.dahlen@jamshog.org
Skolans växel: 0454-463 40


Övrigt

Allmän kurs – Lokalvård
I samarbete med Folkuniversitetet i Kristianstad driver vi också Allmän kurs – Lokalvård. Läs mer om den här: Allmän kurs – Lokalvård.

Länk till kursen på skolans webbplats
http://www.jamshog.org/portfolio/allman-kurs/