Låtsnickarna

Ansök nu

En ettårig folkhögskolekurs för dig som vill bli musikaliskt självförsörjande. Tillsammans med dina kurskamrater utvecklar du dina förmågor i att skriva, spela in och framföra din egen musik, oavsett genre. På Jämshögs Folkhögskola erbjuder vi inspelningsmöjligheter i våra två musikstudios samt en scen för live-framträdande. Som deltagare på kursen medverkar du också som arrangör vid skolans konsertverksamhet “JAM“.

Kurstyp: Profilkurs

Studietakt: 100%

Längd: 1 år

Ansök senast: löpande

Lediga platser: Ja

Antagningsvillkor: Treårig gymnasieexamen på lägst yrkeshögskolenivå.

Kostnader: Materialkostnad: 1200 kr per termin.

Studiestödsnivå (CSN):
Gymnasienivå (A2)

Internat: Ja

Kurstid: 19 aug 2021 - 10 jun 2021

Kontakt:
Johan Dahlén

Telefon: 073-838 99 88
E-post:
johan.dahlen@jamshog.org


Om kursen

Snart samlas Låtsnickrarna på Jämshögs Folkhögskola för att påbörja sina melodiska byggen, vill du vara med? Det finns plats för fler, sök nu!

Klicka här för att komma direkt till ansökningsformuläret: Ansök till Låtsnickarna Du kan också läsa mer om kursen på skolans hemsida: Låtsnickarna

Kursen bygger på tre områden: komposition, produktion och presentation.  
Vi fördjupar oss bland annat inom följande hantverk: Textförfattande, musikteori, musikhistoria, instrumentkunskap, akustiklära, inspelningsteknik samt scenisk framställning. I samarbete med Musik i Blekinge erbjuder vi ett varierat utbud av gästföreläsare. 

Kursen är projekt- och processorienterad, uppdelad i sex block som avslutas med ett obligatoriskt examensprojekt. Kursen har en tydlig inriktning mot personlig utveckling och ökade kunskaper och färdigheter inom låtskriveri.

All undervisning bygger på en blandning av teori och praktiskt arbete. Vår pedagogiska modell går ut på att ” lära genom att göra och sedan reflektera”.

Projektarbeten, tillämpningsövningar, och diskussioner är en del av de olika arbetsformer som förekommer på kursen. Bedömningar och feedback praktiseras under pågående projektarbete, av såväl kursdeltagaren själv som lärare och andra deltagare. Sammankomster och möten är till för att starta och strukturera projektstudier och lägga upp kursmål. 

Vi förfogar över två inspelningsstudios på skolan, en större och en mindre. I klassrummet finns det två musikstationer med musikprogram. Logic Pro X är det program som används som verktyg i våra produktioner.

Kursinnehåll

Låtsnickarna är en musikkurs inriktad mot låtskriveri, där du får fördjupa dig i tre olika områden inom musik: 

  • Komposition: Text-Melodi-Ackord/riff. Instrumentkunskap. Musikteori: Det västerländska tonsystemet, rytmik, skalor, ackord, intervaller, arrangering och improvisation. Musikhistoria, epoker, genrer och olika kontexter 
  • Produktion: Här lär du dig de viktigaste verktygen för pre-produktion, produktion och post-produktion. Akustiklära, mikrofonteknik, mixologi och mastring. Att berätta med ljud, ljud som funktion, skapa illusioner, editeringstekniker och filmljud. 
  • Presentation: Konsertverksamhet: agera som arrangör, jamsessioner på skolan (JAM). Musikbranschen: Upphovsrätt, collecting societies, skivbolag, musikförlag och skivkontrakt. Marknadsföring: sociala medier, Facebook, Twitter, Instagram, Youtube och Spotify. 

Varje läsår startar med en kartläggning av vilka förkunskaper som kursdeltagarna besitter och en studieplanering genomförs i sann kollektiv folkhögskoleanda.

Länk till kursen på skolans webbplats
https://www.jamshog.org/portfolio/latsnickarna/