Allmän kurs med profiler VT2021

Ansök nu

Allmän kurs med profiler VT2021

Jämshögs folkhögskola


Ansök nu
För dig som vill läsa på gymnasienivå, förbättra dina baskunskaper eller få behörighet till vidare studier och samtidigt fördjupa dig i någon av de gestaltande inriktningarna.

Kurstyp: Behörighetsgivande kurs

Studietakt: 100%

Längd: 1-3 år

Ansök senast: löpande

Lediga platser: Ja

Studiestödsnivå (CSN):
Gymnasienivå (A1)

Internat: Ja

Kurstid: 4 jan 2021 - 4 jun 2021

Kontakt:
Johan Dahlén

Telefon: 0454-463 40
E-post:
johan.dahlen@jamshog.org

Efter utbildningen

Allmän kurs på gymnasienivå kan du skaffa dig behörighet för att studera på högskola eller yrkeshögskola. Utöver detta kommer du ha fördjupat dig i någon av våra profiler som en del av lärandet.

Efter Allmän kurs på grundskolenivå kommer du ha möjlighet att studera vidare på gymnasienivå för att skaffa dig dina behörigheter.

Allmän kurs - Grundspråk kan du skaffa dig bättre kunskaper inom det svenska språket för att kunna ta dig till ämneskunskaper på en högre nivå (Grundskolenivå/Gymnasienivå).

allman001 

Om utbildningen

Den allmänna kursen utgör basen i folkhögskolans verksamhet. Den vänder sig till dig som vill läsa på grundskole- eller gymnasienivå och få behörighet till vidare studier, eller har behov att utveckla det svenska språket för att nå någon av dessa nivåer.

På Allmän kurs sker undervisningen i projektform, där man får möjlighet att studera ämnen enligt sina egna förutsättningar, på det sätt man själv lär sig bäst på. Här studerar man ett ämne i taget i temablock om femveckorsperioder. Examinationen för Allmän kurs sker kontinuerligt i processen för sitt projekt, samt i form av en presentation av samma projekt.

För dig som saknar grundläggande behörighet för högskola eller yrkeshögskola finns Allmän kurs på gymnasienivå. Här studerar de ämnen man behöver och har möjlighet att genom våra gestaltande profiler integrera mer kreativa delar till ämnesstudierna. Dessa profiler är:

 • Ljud & Ton
 • Kropp & Själ
 • Färg & Form

Utöver dessa studier finns det flertalet moment som innefattar skolan som helhet där flera kurser deltar i gemensamma aktiviteter i form av workshops och temadagar.

Ämnen

Vi erbjuder följande kurser på gymnasienivå:

 • Svenska/Svenska som andraspråk 1
 • Svenska/Svenska som andraspråk 2
 • Svenska/Svenska som andraspråk 3
 • Engelska 5
 • Engelska 6
 • Matematik 1b
 • Samhällskunskap 1a 1
 • Historia 1a 1
 • Religion 1
 • Naturkunskap 1a 1

På grundskolenivå studerar man Svenska, Engelska, Matematik och Samhällskunskap tills man har uppnått godkänd nivå och kan därefter gå vidare till gymnasienivå. Folkhögskolan har ett eget bedömningssystem och ger inte betyg i enskilda ämnen. Du kan alltså inte läsa upp betyg, men du som studerar vid Allmän kurs under minst ett läsår kan få ett studieomdöme. Studieomdömet är en sammanfattande bedömning av din studieförmåga och utgör en egen kvotgrupp vid antagning till universitet/högskola. Studieomdömet utgår från en sjugradig skala (1-4 med halvsteg, där 4 är det högsta).

Allmän kurs - Grundspråk

Grundspråk är en del av Allmän kurs där du får goda möjligheter att utveckla det svenska språket. Detta för att du sedan ska kunna ta till dig ämneskunskaper på en högre nivå (Grundskolenivå, gymnasienivå).

För att vi ska kunna ge dig som deltagare kunskaper och bildning på olika sätt, så arbetar vi mycket med bild, film, tal- och skrivövningar, gemensamma aktiviteter, praktiskt arbete och vi vistas i både in- och utomhusmiljö.

Kursen är på minst ett år och är anpassad för dig som har studerat SFI eller IM. Om du uppvisar goda svenskkunskaper i både tal- och skriftspråk tidigare i kursen, så ges du möjlighet att avsluta kursen och gå vidare till nästa nivå på Allmän kurs.

Ansökan

Vi har intag vid höst- och vårterminens början i mån av plats, samt blockvis (d.v.s var femte vecka), också i mån av plats.

Tillsammans med din ansökan skall även följande bifogas:

 • Personligt brev, där du beskriver dig själv och dina mål med studier
 • Personbevis, beställs eller hämtas från Skatteverket (välj för universitet/högskola/skola)
 • Betyg från tidigare studier, både från grundskola och gymnasiet
 • För dig som ansöker till Allmän kurs - Grund språk, bör du vara noga med att fylla i tidigare svenskutbildning.

Du skapar din ansökan i systemet SchoolSoft och kan sedan följa den där under hanteringen. Meddelande från oss om din antagning får du i systemet och till den mejladress du anger när du skapar ditt konto i SchoolSoft.

Klicka här för att komma till vår ansökningssida.

Vi tar kontinuerligt emot kursdeltagare om vi kan stämma av dina behov med vad vi kan erbjuda.

Urval och antagning

Allmän kurs är främst till för dig som saknar fullständig grundskole- eller gymnasiebehörighet, och i mån av plats även för dig som söker personlig utveckling.

Kostnader

Undervisningen på Jämshögs Folkhögskola är avgiftsfri. Skolan tar däremot ut en materialkostnad för försäkringar, gemensamma aktiviteter, läromedel och material som skolan tillhandahåller. För kursdeltagare på Allmän kurs ligger denna kostnad på 1200 kr/termin, det vill säga 2400 kr/läsår.

Kontakt

Johan Dahlén: johan.dahlen@jamshog.org
Skolans växel: 0454-463 40

Länk till kursen på skolans webbplats
http://www.jamshog.org/portfolio/allman-kurs/