Fritidsledarutbildning

Ansök nu

Fritidsledarutbildning

Jämshögs folkhögskola

Ansökan öppnar snart

Fritidsledarens yrkesroll innebär att bemöta människor och skapa goda relationer utifrån ett främjande perspektiv. Yrkesrollen fokuserar på att synliggöra människors inneboende resurser.

Kurstyp: Profilkurs, Yrkesutbildning

Studietakt: 100%

Längd: 2 år

Ansök senast: 15 april 2022

Ansökan öppnar: 1 feb 2022

Lediga platser: Ja

Studiestödsnivå (CSN):
Eftergymnasial nivå (B1)

Internat: Ja

Kurstid: 15 aug 2022 - 7 jun 2024

Kontakt:
Per-Arne Höög

Telefon: 0454-46340 (skolans växel)
E-post:
per-arne.hoog@jamshog.org


OBS!
Ansökan öppnar
1 feb 2022

Ansökan, våren 2022

Ansökan till Fritidsledarutbildningen är öppen mellan 1 februari 2022 och 15 april 2022. Välkommen tillbaka då för att göra din digitala ansökan. Kursstart sker i mitten av augusti 2022.


Yrkesroll

Fritidsledarens yrkesroll innebär att bemöta människor och skapa goda relationer utifrån ett främjande perspektiv. Yrkesrollen fokuserar vidare på att synliggöra människors inneboende resurser och stötta den unga människans identitetsutveckling.

Fritidsledaren arbetar huvudsakligen med människors fritid och är framförallt verksam inom följande yrkesområden:

 • Öppen verksamhet: fri och frivillig för besökaren, t.ex. fritidsgård.
 • Skola: under skoltid men huvudsakligen utanför ordinarie lektionstid samt inom fritidshemsverksamhet.
 • Social verksamhet: inom t.ex. hvb-hem, SiS-institution eller handikappomsorg.

Om utbildningen

Fritidsledarutbildningen är en eftergymnasial utbildning för dig som framförallt vill arbeta med barn och ungdomar. Utbildningen omfattar 80 veckors heltidsstudier och har projektledning som profil. Inom utbildningen varvas teori och praktik. Under andra året är möjligheten stor att individuellt påverka utbildningens innehåll. Studiebesök och gästföreläsare är frekventa inslag liksom friluftspedagogiska moment och en studieresa till ett engelsktalande land.

Utbildningens syfte är att utveckla ett främjande förhållningssätt samt kunskaper, färdigheter och kompetenser som fordras för att initiera, leda, analysera och utveckla verksamheter och processer inom yrkesområdet.

Vi startade Fritidsledarutbildningen på distans i januari 2021. Ansökan till nästa kursstart öppnar 1 september 2021. Läs mer om distansutbildningen här: Fritidsledare på distans


Arbetsmarknaden

Som fritidsledare finns det goda förutsättningar för anställning efter avklarad utbildning. Under de senaste två åren på Jämshögs Folkhögskola har samtliga med avklarad utbildning fått anställning inom sektorn.

Fritidsledarutbildningen leder till jobb, PDF
Pressmeddelande om Fritidsledarutbildningen i Blekinge, PDF


Kurser och kursplan

Kurser som ingår i utbildningen är:

 • Människans växande och livsvillkor
 • Samhälle, fritidskultur och fritidsarbete
 • Ledarskapsutveckling
 • Fritidsarbetets metodik
 • Fritiden som forskningsfält
 • Arbetsplatsförlagt lärande (praktik), APL.

APL-platser kan begära utdrag ur belastningsregistret, läs mer om det här: Utdrag ur belastningsregistret

Läs mer:
Gemensam utbildningsplan för fritidsledarskolorna i Sverige, PDF
Lokal utbildningsplan, PDF


Behörighet och ansökan

Fritidsledarskolorna prövar sökande efter följande behörighetskrav:

 • Treårig gymnasiexamen eller motsvarande med behörighet för yrkeshögskola och med särskild behörighet i svenska 2 eller svenska 2 som andraspråk.
 • Lämplighet för yrket som är styrkt genom väl vitsordad och relevant erfarenhet för yrkesområdet.

Sökande som vill åberopa andra kompetenser än formell behörighet kan gå vidare till indviduell prövning av reell kompetens.

GRUNDLÄGGANDE BEHÖRIGHET
Läs mer om grundläggande behörighet på Yrkeshögskolans hemsida

REELL KOMPETENS
Läs mer om reell kompetens på Yrkeshögskolans hemsida

BEDÖMNING AV UTLÄNDSK UTBILDNING
För bedömning av utländsk utbildning, läs mer på Universitet- och högskolerådets hemsida: Bedömning av utländsk utbildning

Utbildningen är studiemedelsberättigad enligt CSN.

Ansökan till Fritidsledarutbildningen är öppen mellan 1 februari 2022 och 15 april 2022. Välkommen tillbaka då för att göra din digitala ansökan. Kursstart sker i mitten av augusti 2022.

Förbered dig inför ansökan

Innan du ansöker, gör följande:

 1. Kontrollera att du uppfyller något av våra behörighetskrav.
 2. Kontrollera att du har digitala kopior på alla nödvändiga dokument som ska bifogas i ansökan:
 • Personligt brev
  En beskrivning av dig, dina intressen och varför du söker till utbildningen

 • Porträttfoto på dig själv
  För vår administrativa hantering.

 • Personbevis
  Beställs på Skatteverkets hemsida, ska vara daterat högst 4 veckor bakåt från den dag du ansöker.

 • Kopior av gymnasiebetyg med bilagor

 • Kopior av betyg från andra utbildningar

 • Kopior av tjänstgöringsintyg/arbetsintyg
  På intyget ska framgå hur mycket du HAR arbetat. Anställningsavtal är ej giltigt.

 • Referenser
  Ange namn, titel/relation samt mejladress eller telefonnummer

 • Övriga meriter
  Ange ledarerfarenheter, flerspråkgihet, sociala uppdrag eller föreningsverksamhet.

Om digital ansökan i SchoolSoft

Du gör din ansökan i vårt system SchoolSoft där du börjar med att skapa ett konto när du klickar på länken. Har du ett konto i SchoolSoft (för folkhögskolor) sedan tidigare kan du använda det.

Dina personuppgifter och bifogade dokument kommer att hanteras av vår administrativa personal samt av de pedagoger och kursdeltagare som är involverade i antagningsprocessen. Därefter endast av administrativ personal och pedagoger under din tid på kursen.

Personuppgifterna vi tar del av behöver vi för att kunna administrera din ansökan, vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av dina personuppgifter. De personuppgifter vi behandlar delas inom vår organisation (se stycket ovan) samt med organisationer som Folkbildningsrådet, Centrala Studiestödsnämnden och Statistiska Centralbyrån då vi måste rapportera statistik om de som söker till oss. Uppgifterna är då helt avpersonifierade. Dina personuppgifterna lagras och hanteras av oss under tiden du är aktivt studerande på skolan. Efter avslutad utbildning sparas endast ditt utbildningsintyg hos oss.


Urval och antagning

På utbildningen finns 20 platser per år. Förutom behörighetskraven sker urval utifrån dokumenterad erfarenhet från yrkesområdet. Antagning sker efter kontakt med referenser och intervju med de sökande.

Kostnader

Den studerande bekostar själv studieresor, studiebesök och litteratur etc. Denna kostnad uppgår till ca 6000 kr per år.

Skolan tar också ut en materialkostnad som är 900 kr per termin, för försäkring, programlicens till Office 365, kopiering, konstnärliga material, vissa resor med mera.

Kontakt

KONTAKTA OSS ELLER SKOLAN
Pedaogog Per-Arne Höög: per-arne.hoog@jamshog.org
Skolans växel: 0454-46340
Skolans kontaktmejl: info@jamshog.org

Se skolans personal här: Skolans personal

Länk till kursen på skolans webbplats
http://www.jamshog.org/portfolio/fritidsledare/