Siktar du på högskolan? Behöver du gymnasiekompetens och behörighet till högskola? Var med om ett äventyr som får dig att växa och klara studierna i din egen takt.

Kurstyp: Behörighetsgivande kurs

Studietakt: 100%

Längd: 1-3 år

Ansök senast: löpande

Lediga platser: Ja

Antagningsvillkor: Uppnådd grundskolenivå

Kostnader: 1100 kr per termin, täcker försäkring, visst studiematerial, studiebesök mm

Studiestödsnivå (CSN):
Gymnasienivå (A1)

Internat: Nej

Kurstid: 17 aug 2020 - 11 jun 2021

Kontakt:
Lotta Forsberg

Telefon: 0731-473406
E-post:
lotta.forsberg@litorina.fhsk.se

Målet är att du ska kunna få behörighet i bland annat svenska, engelska, matematik, samhällskunskap, naturkunskap och historia utifrån din egna förmåga.


Undervisningen hos oss ser antagligen inte ut som du är van vid. Vi läser inte alltid ett ämne i taget utan väljer ibland ett tema där alla ämnen ingår, då får du en mix av olika kunskaper precis som i verkligheten. Vi läser naturligtvis också  Östersjökunskap - ett ämne som ingår i alla våra kurser. I kursen ingår även en studieresa till ett Östersjöland. Resan  finansieras av kursdeltagaren. 

Mer information och anmälan 

Direktlänk till webbanmälan 

 

Detta förväntas kursdeltagaren kunna efter avslutad kurs
Efter att ha fullgjort allmän kurs på Litorina Folkhögskola förväntas deltagaren ha tillgodogjort sig kunskaper motsvarande gymnasiets samhällsprogram, fast införskaffade på lite annorlunda sätt.

Länk till kursen på skolans webbplats
http://litorina.fhsk.se/kurser/allman/