Allmän kurs - inriktning båthantverk

Ansök nu

Allmän kurs - inriktning båthantverk

Litorina folkhögskola

Ansök nu
Vill du ha gymnasiekompetens/behörighet till högskola? Gillar du praktiskt arbete? Nu kan du studera för behörighet kombinerat med praktiskt båthantverk. Var med om ett äventyr som får dig att växa!

Kurstyp: Behörighetsgivande kurs

Studietakt: 100%

Längd: 1-3 år

Ansök senast: löpande

Lediga platser: Ja

Antagningsvillkor: Uppnådd grundskolenivå

Kostnader: 1500 kr per termin, täcker försäkring, visst studiematerial, studiebesök mm

Studiestödsnivå (CSN):
Gymnasienivå (A1)

Internat: Nej

Kurstid: 23 aug 2021 - 23 dec 2021

Kontakt:
Kenny Carlsson

Telefon: 0731-473440
E-post:
bb@litorina.fhsk.se


Fler kurser inom: Båtbyggare , Allmän kurs , Gymnasienivå

Målet är att du ska kunna få behörighet i ämnen på gymnasienivå, bland annat svenska, engelska, matematik, samhällskunskap, naturkunskap och historia utifrån din egen förmåga. Dessutom kunskap/färdighet om det genuina båthantverket.

Du studerar ämnen på gymnasienivå parallellt med praktiskt lärande om ett genuint båthantverk. Det innebär att du fördelar din studietid mellan ordinarie allmän kurs och studier på vår båtbyggarlinje.  Vi läser inte alltid ett ämne i taget utan väljer ibland ett tema där alla ämnen ingår. Då får du en mix av olika kunskaper precis som i verkligheten. Vi läser också  Östersjökunskap - ett ämne som ingår i alla våra kurser. I kursen ingår även en studieresa som finansieras av deltagaren.

För att delta i kursen behöver du ha en egen uppdaterad laptop med wifi.

Besök gärna kursens sida på vår webbplats. Där kan finnas mer information.  
Om du föredrar pappersbaserad ansökan ladda ner blanketten och skicka den till oss.

 

 

 

Detta förväntas kursdeltagaren kunna efter avslutad kurs
Efter att ha fullgjort allmän kurs på Litorina Folkhögskola förväntas deltagaren ha tillgodogjort sig kunskaper motsvarande gymnasiet fast införskaffade på ett alternativt sätt.

Länk till kursen på skolans webbplats
https://litorina.fhsk.se/kurser/allmanbat/