Allmän kurs Grund med Grön Ingång

Ansök nu

Allmän kurs Grund med Grön Ingång

Litorina folkhögskola


Ansök nu

Yrkesinriktning på grundskolenivå

Är du intresserad av odling, trädgårdsskötsel och parkarbete? I Allmän kurs Grund med Grön Ingång kommer din erfarenhet att bli en stor tillgång.

Kursen passar dig som inte har så lång utbildning. Vi vänder oss till både svenskar och till dig som är ny i Sverige. Du kommer att lära dig att jobba inom de gröna yrkena och lantbruk samtidigt som du kan få behörighet på grundskolenivå.

Kurstyp: Behörighetsgivande kurs

Studietakt: 100%

Längd: 1 år Två terminer

Ansök senast: löpande

Lediga platser: Ja

Antagningsvillkor: Du ska behärska vardagssvenska i tal och skrift. Arbetet är förlagt utomhus och inomhus. Det kväver att du ska ha lämpliga arbetskläder och ha en god fysisk form.

Kostnader: Terminsavgiften är 1300 kr. I avgiften ingår försäkring under studietiden. Vid särskilda evenemang blir du bjuden på fika. Kostnader för transporter till studiebesök och praktikplatser tillkommer.

Studiestödsnivå (CSN):
Grundskolenivå (A1)

Internat: Nej

Kurstid: 7 jan 2021 - 18 jun 2021

Kontakt:
Kristina Malmsten

Telefon: 0731 47 34 10
E-post:
kristina.malmsten@litorina.fhsk.se


Fler kurser inom: Odling , Trädgård , Odling , Grundskolenivå

Mål och syfte

Lantbrukarnas riksförbund visar på stora rekryteringsbehov i den gröna sektorn, exempelvis trädgårdsarbetare, växthusskötare, lantarbetare, anläggningsarbetare och skogsröjare. Kursen kan även inspirera till fortsatta studier inom branschen.
Vi ser gärna att både kvinnor och män, som vill jobba med lantbruk, söker kursen.

Arbetsformer och innehåll

I kursen varvas praktik med yrkessvenska och kärnämnen på grundskolenivå. Av kursens 35 veckor kommer tio veckor att vara praktik. Du kommer att göra studiebesök för att bekanta dig med yrken inom anläggningsskötsel, växthusodling, lantbruk, skog- och parkskötsel. Karlskrona kommun bidrar i utbildningen med lokaler, verkstäder och växthus. Karlskrona företags och hantverksförening bidrar med en bred förankring i branschen.

Mer information om kursen samt nedladdning av anmälningsblankett för utskrift. https://litorina.fhsk.se/gron-ingang/

Detta förväntas kursdeltagaren kunna efter avslutad kurs

Kunskaper i kärnämnena motsvarande grundskolan samt grundläggande kunskaper inom odling.

Länk till kursen på skolans webbplats
https://litorina.fhsk.se/gron-ingang/