Valjeviken är certifierade av Branschrådet Svensk Massage vilket gör att vi kan erbjuda en utbildning med dubbla utgångar: Certifierad massageterapeut samt diplomerad SPA-terapeut.

Kurstyp: Profilkurs, Yrkesutbildning

Studietakt: 100%

Längd: 1 år

Ansök senast: Ansökan är stängd

Lediga platser: Nej

Antagningsvillkor: Gymnasiekompetens lägst motsvarande svenska/SVA 1 (vid utländsk grundskoleutbildning). Antagning kan kräva individuell prövning/samtal. Valjeviken har sökt certifiering enligt Branschrådet Svensk Massage.

Kostnader: Avgift 2600 kr/termin för kurspecifikt material, kopiering, studieresor, utflykter, försäkring, vår/höstfest inkl. måltid, måltid vid jul och terminsavslutning, subv. bad vid Valjevikens simhall. Priset kan komma att justeras under läsåret.

Studiestödsnivå (CSN):
Gymnasienivå (A2)

Internat: Ja

Kurstid: 17 aug 2020 - 11 jun 2021

Kontakt:
Eric Sandström/Rolf Johnsson

Telefon: 0456-151 15
E-post:
eric.sandstrom@valjeviken.se

Utbildningen ger dig stora möjligheter att arbeta som anställd på anläggningar som erbjuder massage eller SPA. Eller så kanske du vill starta eget företag. Kursdelarna innehåller mycket praktik och dina lärare har lång erfarenhet som utbildare i massage och övriga kursdelar. 

Valjeviken är medlem i Branschrådet Svensk Massage.

Innehåll: 
Kurs till Massageterapeut (sep. diplom/certifiering) 350 timmar
Kurs till Spa terapeut (sep. diplom ) 250 timmar
Humanpsykologi/mentalhälsa 100 timmar
Kostens betydelse för hälsan 100 timmar
Alternativ medicin 100 timmar
Motion 50 timmar
Medicin1 100 timmar

Kursmål:

Kurs till massageterapeut (sep. diplom/certifiering)
- grundläggande kunskaper om människokroppens anatom i och fysiologi med inriktning
på rörelseapparaten
- praktisk kunskap i att utföra en helkroppsmassage och behandlande massage
- kunskap om etik och förhållningssätt som terapeut
- kunskap att ta en anamnes och föra journal
- kunskap om indikationer, kontraindikationer och massagens effekter
- kunskap i muskeltöjningar och musklernas funktioner
- genomföra kund praktik under hela utbildningen med sakkunnig handledare
- kunskap att starta eget företag

Kurs till spaterapeut (sep. diplom)
- praktisk kunskap i att utföra olika spabehandlingar
- grundläggande teoretisk kunskap om människokroppens anatomi/fysiologi med   inriktning på huden.
- kunskap om indikationer, kontraindikationer och effekter av spabehandlingar
- genomfört ett antal elevbehandlingar

Humanpsykologi - inre hälsa
- kunskap att förstå kroppens fysiologiska respons på stress
- förståelse för olika former av stressbehandling
-förståelse av hur människan uppfattar och tolkar sin omvärld och påverkas av den
-förståelse hur tankens kraft påverkar våra handlingar
- att öka förståelsen för sig själv
-provat olika övningar där man ökar förståelsen för känslor och handlingar

Kostens betydelse för hälsan
- kunskap om näringsämnen och deras uppgift i kroppen och näringsämnenas betydelse
för hälsan
- kunskap om näringsinnehål l i de vanligaste livsmedlen
- kunskap om matens betydelse för välbefinnande och fysisk prestation
- kunskap om olika kostprogram
- kunskap i att kombinera livsmede l til l en veckomatsede l så att dagsbehovet av olika
näringsämnen tillgodoses

Alternativ medicin
- elementär kunskap om en de l komplementära behandlingsformer samt fördjupad
kunskap i takti l massage.
- fått tillfälle att prova på en de l komplementär medicinsk behandling
Motion
- att träna sin fysik och utveckla kunskap och färdigheter inom aktuella motionsaktiviteter

Medicin 1
- kunskaper om hur människokroppen är uppbyggd och fungerar samt kunskaper
om människans normala fysiska utveckling genom livet
- kunskap om sjukdomar samt förmåga att uppfatta symtom på sjukdom
- kunskap om mikroorganismer och deras spridningsvägar samt kroppens
försvarssystem
- förmåga att ge första hjälpen och hjärt och lungräddning
- förmåga att använda medicinsk terminiologi

Undervisningen på folkhögskolans kurser är avgiftsfri. För varje termin tas en kostnad av 2600 kronor ut för deltagare på massage/spa för att täcka kostnader för kurspecifikt material (oljor, tvätt etc), studieresor, fester mm. Kostnaden för kost och logi i enkelrum med dusch och toalett är 4 200 kr per månad. Väljer du att bo på korridor (delad dusch/toalett) betalar du 3 400 kr per månad.