Elevassistentutbildning 1 år

Ansök nu

Elevassistentutbildning 1 år

Valjevikens folkhögskola


Ansök nu

Utbildningen riktar sig till den som vill arbeta med barn, ungdomar och vuxna med stödbehov. Den här yrkesutbildningen ger kompetens att jobba som elevassistent för elever som behöver extra stöd i undervisningen. Arbetsmarknaden för elevassistenter är god.

Kurstyp: Profilkurs, Yrkesutbildning

Studietakt: 100%

Längd: 1 år

Ansök senast: 15 april 2021

Lediga platser: Ja

Antagningsvillkor: Skriftlig ansökan med personligt brev. Intervjuer. Godkänd i svenska grund eller svenska som andraspråk grund, nationell delkurs 4 eller motsvarande.

Kostnader: Avgift 600 kr/termin för material, kopiering, studieresor, utflykter, försäkring, vår/höstfest inkl. måltid, måltid vid jul och terminsavslutning, subv. bad vid Valjevikens simhall. Priset kan komma att justeras under läsåret.

Studiestödsnivå (CSN):
Gymnasienivå (A2)

Internat: Ja

Kurstid: 16 aug 2021 - 10 jun 2022

Kontakt:
Eric Sandström

Telefon: 0456-151 15
E-post:
eric.sandstrom@valjeviken.se

OBS!
Ansök senast 15 april 2021

Om utbildningen
Utbildningen består av lärarledda lektioner, handledning, lärande via vår lärplattform Google Classsroom, workshops, föreläsningar och praktik (APL). Vi samarbetar med representanter från arbetsmarknaden i våra yrkesutbildningar. Utbildningen anpassas utifrån arbetsmarknadens
kompetensbehov. På lärplattformen finns studiematerial, instuderingsfrågor och övningsuppgifter.

Mål
- Att den studerande får kunskap om olika typer av funktionsnedsättningar samt konsekvenser av att leva med dessa.
- Att den studerande får kunskap om fysiska och kognitiva hjälpmedel i undervisning inklusive alternativ kompletterande kommunikation (AKK)
- Att fördjupa deltagarens kunskap om sig själv, sin yrkesroll och sitt kommande yrkesområde.
- Att den studerande får pedagogiska och praktiska verktyg för att möta elever med olika stödbehov

Kursinnehåll
- Lärande och utveckling
- Specialpedagogik. Inklusive Alternativ och kompletterande kommunikation och tydliggörande pedagogik
- Hälsopedagogik med parasport
- Pedagogiska teorier och praktiker
- Pedagogiskt ledarskap, inklusive lågaffektivt bemötande - konflikthantering, skapande och musik som pedagogiskt verktyg,
- Etik och människans livsvillkor
- Grundläggande vård och omsorg
- Etnicitet och kulturmöten
- Medicin
- Psykologi
- Styrdokument och lagar
- APL (12 v)

Studiemedel (CSN)
Kursen berättigar till bidrag/lån från CSN.

Kurstid
Kursens längd - 40 v | Kursstart - 23 Augusti 2021

Ansökan
Sista ansökan 2021-04-15

Länk till kursen på skolans webbplats
https://valjeviken.se/