Humanistisk Socialpedagog- halvfart distans 1 år

Brunnsviks folkhögskola


Ansökan stängd
Vår ett-åriga utbildning på halvfart vänder sig till dig som redan arbetar med socialt förändringsarbete men saknar adekvat utbildning.

Kurstyp: Profilkurs, Distanskurs, Yrkesutbildning

Träffar:
10 obligatoriska träffar

Studietakt: 50%

Längd: 1 år

Ansök senast: Ansökan är stängd

Lediga platser: Nej

Antagningsvillkor: erfarenhet från yrkesområdet, personligt brev

Kostnader: 600 kr terminsavgift. Kost och logi per träff 1450 kr alternativt enbart kost 630 kr per träff.

Studiestödsnivå (CSN):
Eftergymnasial nivå (B1)

Internat: Nej

Kurstid: 19 aug 2019 - 12 jun 2020

Plats för kursen: Brunnsviks folkhögskola i Ludvika

Kontakt:
Bragi Olafsson

Telefon:
E-post:
bragi.olafsson@brunnsvik.se

Med validering av de studerandes sedan tidigare förvärvad kunskap
Denna utbildning år 1 år och riktar sig till de som har cirka 5 års erfarenhet inom området. Utbildningen skapar individuella lösningar: Alla studerande läser alla ämnen och vi validerar de studerandes kunskaper fortlöpande. Utbildningen ger erforderlig kompetens för vad man bör ha i yrkeslivet.

Utbildningens upplägg
Utbildningens upplägg: Utbildningen är på distans med 10 fysiska träffar förlagda i Brunnsviks folkhögskolas lokaler. Träffarna är 3 dagar och förlagda på veckodagar. Varje träff startar kl. 13.00 dag ett och slutar kl. 12.00 dag tre, vi jobbar även på kvällen under träffarna.

Förhållningssätt
Vårt förhållningssätt är hämtat ifrån den humanistiska psykologins tro på varje människas förmåga och inneboende kraft till självförverkligande. I behandlingsarbete är självkännedom en av de viktigaste egenskaperna. Den studerande får möjlighet till ökad medvetenhet om sin personliga historia, sina attityder, sitt förhållningssätt samt möjlighet att se sina tillgångar och hinder i ett behandlingsarbete. Denna möjlighet benämner vi som den studerandes personliga process, ytterligare ett fundament i vårt förhållningssätt till de studerande och deras inlärning. Vi arbetar aktivt för att göra utbildningsgrupperna till ett forum för ett personligt växande som gör det möjligt att aktivt tillvarata de studerandes självupplevda erfarenheter i utbildningen.

Det är innehållet i den tvååriga eftergymnasiala utbildningen humanistisk socialpedagog som ligger som grund för denna distansutbildning.

Detta förväntas kursdeltagaren kunna efter avslutad kurs
Utbildningens övergripande mål: Efter genomgången utbildning ska de studerande kunna: -Visa på, genom den egna personliga utvecklingsprocessen, ökad medvetenhet om sig själv och sitt sätt att förhålla sig professionellt till socialt förändringsarbete. -Visa grundläggande kunskap om hur samhället och de viktigaste institutionerna fungerar med tanke på socialt förändringsarbete. -Redogöra för olika beteendevetenskapliga teorier. -Genomföra socialt förändringsarbete på individ-, grupp- och samhällsnivå. -Ha anammat en attityd och värdegrund i socialt förändringsarbete som innebär respekt för mänskliga rättigheter, grundat på den humanistiska och demokratiska rättstraditionen. -Förhålla sig till lagstiftningen inom det socialrättsliga området. -Samverka med olika aktörer inom socialt förändringsarbete. -Visa på grundläggande färdighet i att uttrycka sig i tal och skrift inom socialt förändringsarbete.